Aktuality

Smetana 200 – Ogoun 100
Smetana 200 – Ogoun 100

Smetana 200 – Ogoun 100

Projekt Tanečního oboru ZUŠ Ořechov – Modřice ve spolupráci s ProART k Roku české hudby 2024 a jeho třem výročím.

Ředitelské volno
Ředitelské volno

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje ve dnech 9. a 10. dubna 2024 na všech pracovištích školy ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Pozvánka duben 2024
Pozvánka duben 2024

Pozvánka duben 2024

Pozvánka základní umělecké školy v Ořechově, Modřicích a Syrovicích duben 2024

Hra na smyčcové nástroje
Hra na smyčcové nástroje

Hra na smyčcové nástroje

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, je ve školním roce 2023/2024 organizátorem Krajského kola soutěže žáků ZUŠ.

Pozvánka na den s MAS
Pozvánka na den s MAS

Pozvánka na den s MAS

Pozvání na akci konanou prostřednictvím MAS „DEN S MAS“, která proběhne 16.3.2024 v Kulturním centru Ořechov.

Pozvánka březen 2024
Pozvánka březen 2024

Pozvánka březen 2024

Pozvánka základní umělecké školy v Ořechově, Modřicích a Syrovicích březen 2024

Škola hrou, tancem, malbou a přednesem

jazz-player jazz-player jazz-player jazz-player jazz-player
close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel

Základní umělecká škola Ořechov byla založena v roce 1951. Brzy vznikly pobočky v blízkých obcích a několik odloučených pracovišť i ve vzdálenějších místech Brněnska.

Po celou dobu své existence byla a je považována za důležitou a nezastupitelnou vzdělávací instituci na poli základního uměleckého vzdělávání a vnímána jako součást kulturního dění v místech své působnosti.

Kontinuálním a společně sdíleným cílem je kvalitní edukace, plnící výstupy Školního vzdělávacího programu. Škola reflektuje další potřeby a požadavky na výchovu a vzdělávání.

Po celou dobu své existence byla a je považována za důležitou a nezastupitelnou vzdělávací instituci na poli základního uměleckého vzdělávání a vnímána jako součást kulturního dění v místech své působnosti.

Kontinuálním a společně sdíleným cílem je kvalitní edukace, plnící výstupy Školního vzdělávacího programu. Škola reflektuje další potřeby a požadavky na výchovu a vzdělávání.

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci

  • předáváme znalosti, dovednosti a zkušenosti, inspirujeme žáka vlastním uměleckým projevem
  • vedeme žáky k hledání a pochopení obsahu uměleckého díla
  • vycházíme z přirozenosti, jedinečnosti a naturelu žáka a výběrem skladby, tématu nebo textu ho vedeme k samostatné aktivitě a pravidelnosti nácviku a touze po uměleckém sebevyjádření

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální

  • vedeme žáky k samostatnému myšlení a schopnosti zhodnotit výkon svůj i spolužáků
  • vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k reprezentaci školy, domácí přípravě, společné práci v kolektivu, která vede k jejich socializaci a zodpovědnosti za společný výkon
  • spoluutváříme a formujeme osobnost prostřednictvím uměleckého vzdělávání, vytváříme podmínky pro vzájemnou komunikaci, úctu a toleranci

Strategie pro kompetenci kulturní

  • pomáháme žákům rozkrývat obsah díla a učíme je rozpoznávat a odlišit jeho kvalitu
  • nabízíme žákům návštěvy kulturních akcí, vedeme je k četbě, poslechu, k využívání moderních multimediálních technologií pro jejich vlastní rozvoj
  • cílíme na poznání, uvědomění si a rozvoj tradic a kulturního odkazu našich předků

Pár faktů o naší škole

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 702/4 s pobočkou v Modřicích, Benešova ulice 268 a 271, poskytuje základní umělecké vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně - dramatickém a na odloučeném pracovišti v budově Základní školy Syrovice 152 v oboru hudebním. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj.

380

Povolená kapacita žáků

270

Obor hudební

110

Obor výtvarný, taneční a literárně - dramatický

Škola má partnerskou školu Musikschule Hohenau an der March v Dolním Rakousku.