Galerie úspěchů

elegant-background-with-golden-musical-notes elegant-background-with-golden-musical-notes
elegant-background-with-golden-musical-notes elegant-background-with-golden-musical-notes

Aktuality

Přání k prázdninám 2024
Přání k prázdninám 2024

Přání k prázdninám 2024

Základní umělecká škola Ořechov přeje svým žákům, rodičům a příznivcům krásné prázdniny.

Promenádní koncert školního dechového orchestru
Promenádní koncert školního dechového orchestru

Promenádní koncert školního dechového orchestru

Promenádní koncert školního dechového orchestru Základní umělecké školy Ořechov

Pozvánka červen 2024
Pozvánka červen 2024

Pozvánka červen 2024

Červnové akce Základní umělecké školy Ořechov.

Noc kostelů
Noc kostelů

Noc kostelů

Římskokatolická farnost Modřice Vás zve na Noc kostelů do chrámu sv. Gotharda.

Přátelské setkání v Ořechově
Přátelské setkání v Ořechově

Přátelské setkání v Ořechově

Laskavé pozvání na setkání Strécovsko - tetinské univerzity k nedožitým 90tým narozeninám jejího rechtora a ředitele naší školy pana prof. R. Zavadla ml.

Celostátní festival ZUŠ OPEN
Celostátní festival ZUŠ OPEN

Celostátní festival ZUŠ OPEN

ZUŠ ve spolupráci s obcí Ořechov a spolky obce připravila komponovaný program k 790. výročí první zmínky o obci, otevření dalšího pracoviště " V růžovém sadu", keramické dílny.

Škola hrou, tancem, malbou a přednesem

jazz-player jazz-player jazz-player jazz-player jazz-player
close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel close-up-woman-s-hand-painting-with-oil-paint-easel

Základní umělecká škola Ořechov byla založena v roce 1951. Brzy vznikly pobočky v blízkých obcích a několik odloučených pracovišť i ve vzdálenějších místech Brněnska.

Po celou dobu své existence byla a je považována za důležitou a nezastupitelnou vzdělávací instituci na poli základního uměleckého vzdělávání a vnímána jako součást kulturního dění v místech své působnosti.

Kontinuálním a společně sdíleným cílem je kvalitní edukace, plnící výstupy Školního vzdělávacího programu. Škola reflektuje další potřeby a požadavky na výchovu a vzdělávání.

Po celou dobu své existence byla a je považována za důležitou a nezastupitelnou vzdělávací instituci na poli základního uměleckého vzdělávání a vnímána jako součást kulturního dění v místech své působnosti.

Kontinuálním a společně sdíleným cílem je kvalitní edukace, plnící výstupy Školního vzdělávacího programu. Škola reflektuje další potřeby a požadavky na výchovu a vzdělávání.

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci

  • předáváme znalosti, dovednosti a zkušenosti, inspirujeme žáka vlastním uměleckým projevem
  • vedeme žáky k hledání a pochopení obsahu uměleckého díla
  • vycházíme z přirozenosti, jedinečnosti a naturelu žáka a výběrem skladby, tématu nebo textu ho vedeme k samostatné aktivitě a pravidelnosti nácviku a touze po uměleckém sebevyjádření

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální

  • vedeme žáky k samostatnému myšlení a schopnosti zhodnotit výkon svůj i spolužáků
  • vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k reprezentaci školy, domácí přípravě, společné práci v kolektivu, která vede k jejich socializaci a zodpovědnosti za společný výkon
  • spoluutváříme a formujeme osobnost prostřednictvím uměleckého vzdělávání, vytváříme podmínky pro vzájemnou komunikaci, úctu a toleranci

Strategie pro kompetenci kulturní

  • pomáháme žákům rozkrývat obsah díla a učíme je rozpoznávat a odlišit jeho kvalitu
  • nabízíme žákům návštěvy kulturních akcí, vedeme je k četbě, poslechu, k využívání moderních multimediálních technologií pro jejich vlastní rozvoj
  • cílíme na poznání, uvědomění si a rozvoj tradic a kulturního odkazu našich předků

Pár faktů o naší škole

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 702/4 s pobočkou v Modřicích, Benešova ulice 268 a 271, poskytuje základní umělecké vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně - dramatickém a na odloučeném pracovišti v budově Základní školy Syrovice 152 v oboru hudebním. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj.

380

Povolená kapacita žáků

270

Obor hudební

110

Obor výtvarný, taneční a literárně - dramatický

Škola má partnerskou školu Musikschule Hohenau an der March v Dolním Rakousku.