Základní informace

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 702/4 s pobočkou v Modřicích, Benešova ulice 268 a 271, poskytuje základní umělecké vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně - dramatickém a na odloučeném pracovišti v budově Základní školy Syrovice 152 v oboru hudebním.

Škola má celkovou povolenou kapacitu 380 žáků. Z toho obor hudební 270 žáků, obor výtvarný, taneční a literárně - dramatický celkem 110 žáků.

Našim žákům nabízíme možnost studia v širokém výběru oborů uměleckého zaměření.

V hudebním oboru máme možnost poznávání a vzdělávání v různých hudebních stylech a žánrech od klasické, swingové, jazzové až po dechovou hudbu. Vedle sólové hry klademe velký důraz také na komorní, souborovou a orchestrální hru zapojení do mnoha komorních a orchestrálních souborů školy a do pěveckého souboru.

Umožňujeme aktivní zapojení do společných, prokomponovaných vystoupení všech uměleckých oborů.

V tanečním, výtvarném a literárně - dramatickém oboru nabízíme rozvoj a kultivaci uměleckého projevu, podpořeného prožitým fyzickým kontaktem, navození jejich emoční, pohybové, výtvarné a myšlenkové aktivity.

Ve výtvarném oboru vedeme k přizpůsobení se jasně daným zákonitostem existence reality, kterou mají žáci svou tvorbou prožívat a reflektovat prostřednictvím své výtvarné činnosti.

Poskytujeme základy vzdělání formou přípravného studia, základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé. Své žáky připravujeme ke studiu ve vyšších odborných školách uměleckého zaměření.