Úvod

podek_polotovar02.jpg
Děkujeme účastníkům Okresního kola soutěže MŠMT - Hra na SMYČCOVÉ NÁSTROJE, konaném dne 6.3.2020, pořádaném  ZUŠ A. Muchy Ivančice, za vzornou reprezentaci školy.
 
Kategorie: a) Hra na housle – 0. kategorie (do 9,99 let, 1–4 minut)
Anežka Neužilová   3. místo
pedagogické vedení Alžběta Grecová
 
Kategorie: c) Hra na violoncello – 0. kategorie (do 9,99 let, 1–4 minut)
Elena Hadárová      3. místo
pedagogické vedení Mgr. Terezie Horká Fadrná

 

 

bla_polotovar03.jpg

Blahopřejeme žákyni Hudebního oboru Alžbětě Slané, pedagogické vedení MgA. Jana Máslová, k 1. místu v Okresním kole soutěže MŠMT - Hra na klavír a k postupu do krajského kola soutěže.

Kategorie: VIII. kategorie (do 16,99 let, 9–12 minut)
Alžběta Slaná        1. místo s postupem

 

 

podek_polotovar02.jpg

Děkujeme účastníkům Okresního kola soutěže MŠMT - Hra na klavír, konaném 13.-14. února 2020, pořádaném  ZUŠ Střelice, za vzornou reprezentaci školy.
 
Kategorie: III. kategorie (do 11,99 let, 5–8 minut)
Richard Hadár                    Čestné uznání I.
Matěj Chalupa                    Čestné uznání I.
Michaela Reboková          Čestné uznání I.

pedagogické vedení Mgr. Pavla Švestková

 
Kategorie: V. kategorie (do 13,99 let, 7–10 minut)
Magdaléna Neužilová          3. místo
pedagogické vedení Mgr. Pavla Švestková
 
Děkujeme účastníkům Okresního kola soutěže MŠMT - Hra na kytaru, konaném 10. února 2020, pořádaném  ZUŠ Oslavany, za vzornou reprezentaci školy.

 

Kategorie: a) Hra na kytaru sólo – II. kategorie (do 12,99 let, 4–8 minut)
Ondřej Kouba          Čestné uznání I.
pedagogické vedení Lucie Chaloupková DiS.
 
Kategorie: a) Hra na kytaru sólo – IV. kategorie (do 14,99 let, 6–10 minut)
Dominik Klanica      3. místo
pedagogické vedení Marie Voldánová
 
Kategorie: a) Hra na kytaru sólo – VII. kategorie (do 17,99 let, 9–13 minut)
Vojtěch Vašík                   2. místo
pedagogické vedení Marie Voldánová
 
Kategorie: b) Kytarová dua – II. kategorie (do 15,99 let, 6–10 minut)
Kytarové duo ZUŠ Ořechov - Martin Majda, Jan Teplý             3. místo
pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec.

  
  hudba_01.jpg   hudba_04.jpg    hudba_02.jpg   hudba_03.jpg   hudba_07.jpg