Hudební

Hudební obor - pro žáky od 5 let je určena Přípravná hudební výchova, pro žáky od 7 let věku v  I.  a  II.  stupni základního studia nabízíme studijní zaměření:  hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, pozoun, tenor - baryton, tubu, klavír, varhany, kytaru, elektrickou kytaru, akordeon, bicí nástroje a sólový zpěv.

Učební osnovy vyučovacích předmětů a učební plán viz. Školní vzdělávací program.

Kolektivní a skupinová výuka - dechový orchestr, orchestr žáků a učitelů, pěvecký komorní soubor,  soubory smyčcový, jazzový, soubory komorní hry, základy improvizace, hra podle akordových značek.

Délka studia

 • Přípravná hudební výchova pro žáky od 5 do 7 let

 • I. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 14 let

 • II. základního stupeň studia pro žáky od 14 do 18 let

 • Studium pro dospělé od 18 let věku

Studium pro dospělé (zde není dotace z MŠMT, úplata za vzdělávání musí pokrýt veškeré výdaje s ním spojené). Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob i forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje jej učitel na základě vzdělávacích potřeb žáků a studentů, schvaluje ředitel školy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.

Délka studia (věk žáka se určuje k 1.9. aktuálního kalendářního roku)

Příprava k přijímacím zkouškám - na střední, vyšší odborné a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Pedagogové Hudebního oboru

Přípravná hudební výchova a Hudební nauka

 • MgA. Kalendová Hana
  • přípravná hudební výchova
 • MgA. Švarcová Jana
  • přípravná hudební výchova

Klávesové nástroje

 • MgA. Kalendová Hana
  • akordeon
  • hudební nauka
 • Křemenáková Barbora
  • klavír
  • klavírní korepetice
 • MgA. Švarcová Jana
  • hudební nauka
  • klavír
 • Mgr. Švestková Pavla
  • klavír
  • varhany
 • MgA. Zeman Václav, DiS.
  • klavír
  • klavírní korepetice

Smyčcové nástroje

 • Mgr. Horká Fadrná Terezie
  • violoncello
  • kontrabas
 • BcA. Chomaničová Valérie, DiS.
  • housle
  • viola
 • BcA. Škodová Eva, DiS.
  • housle
  • smyčcový soubor

Dechové nástroje

 • MgA. Cecava Josef
  • dechové nástroje žesťové
  • zobcová flétna
  • žesťový soubor
 • Mgr. Křivánek Petr
  • dechové nástroje žesťové
 • MgA. Kříž František
  • dechové nástroje žesťové
  • dechový orchestr
  • žesťový soubor
 • Rosendorf Pavel, dipl. spec.
  • klarinet
  • saxofon
  • klarinetové kvarteto Clarteto
  • saxofonové kvarteto
 • Zavadilová Klára
  • příčná flétna
  • zobcová flétna
  • flétnové soubory

Strunné nástroje

 • Kašuba Milan
  • kytara
  • jazzová improvizace
  • jazzový soubor
 • Rosendorf Pavel, dipl. spec.
  • kytara
  • elektrická kytara
 • Mgr. Vintr Rostislav
  • kytara
  • kytarový soubor
 • Voldánová Marie
  • kytara
  • kytarový soubor

Bicí nástroje

 • Šula Jaromír
  • bicí nástroje

Sólový a komorní zpěv

 • Mgr. Čechovská Kateřina, DiS.
  • sólový zpěv
  • komorní pěvecký soubor MOře