Základní informace

Základní umělecká škola Ořechov byla založena v roce 1951. Brzy vznikly pobočky v blízkých obcích a několik odloučených pracovišť i ve vzdálenějších místech Brněnska. Po celou dobu své existence byla a je považována za důležitou a nezastupitelnou vzdělávací instituci na poli základního uměleckého vzdělávání a vnímána jako součást kulturního dění v místech své působnosti.

Za dobu své existence ZUŠ Ořechov prošla mnoha změnami až do podoby, ve které ji znáte dnes na jejím novém působišti na Komenského 702/4 v Ořechově u Brna a místech poskytovaného vzdělávání v Modřicích na Benešově 268 a 271 a odloučeném pracovišti v Syrovicích.

Možnost uměleckého vzdělávání zde nacházejí a využívají žáci nejen z Ořechova, Modřic a Syrovic, ale i spádových obcí Prštic, Silůvek, Hajan, Želešic, Sobotovic a dalších.

Kontinuálním a společně sdíleným cílem je kvalitní edukace, plnící výstupy Školního vzdělávacího programu. Škola reflektuje další potřeby a požadavky na výchovu a vzdělávání, zejména v souvislosti s formami a způsoby výuky v případě on - line výuky .