Promenádní koncert školního dechového orchestru Mimoškolní akce

Dne 9.června v 15:00 se koná promenádní koncert školního dechového orchestru Základní umělecké školy Ořechov.

Ořechovičská 390
Ořechov
prostranství "U rybníčka"

Zobrazit přehled