Noc kostelů Mimoškolní akce

Římskokatolická farnost Modřice Vás zve na Noc kostelů do chrámu sv. Gotharda

Kostel bude otevřen od 18:00 do 22:00 a je připraven bohatý program

18:00 – 18:50

Mše svatá s doprovedem scholy dětí a mláděže

18:00 – 20:30

Program pro děti v kapli - krátké aktivity pro děti, umožňující rodičům nerušenou návštěvu kostela

19:00 – 19:05

Happening „Dvořák 120“ - připojíme se k poctě Antonínu Dvořákovi společným hraním a zpíváním Larga ze symfonie č. 9 „Z Nového světa“

19:15 – 20:00

Hraje a zpívá ZUŠ Ořechov – Modřice - hudební vystoupení žáků místní ZUŠ

20:15 – 20:40

Co vidíme v kostele - přednáška o interiéru kostela

20:40 – 21:00

Chvíle ztišení - prostor pro modlitbu, ztišení, adoraci, zamyšlení

21:00 – 21:15

Veselé čtení ze života kněze - postřehy a povídky, které sepsal kněz Jiří Barhoň

21:15 – 21:30

Varhaní preludia - na varhany zahraje Veronika Obdržálková a Vojtěch Janský

/

21:30 – 22:00

Ochutnávka mešních vín – degustaci mešních vín před kostelem doprovodí zpěvem Mužáci

Celovečerní program

Možnost napsat vzkaz Bohu - poděkování, vzkazy, prosby budou přineseny k oltáři během nedělní bohoslužby 9. 6. 2024

Možnost zapálení svíčky na osobní úmysl - modleme se za svoje blízké a mysleme na ně

Zobrazit přehled