Zápisy ze schůzí

logo_-_klavesy_a_noty.jpg

 

10. členská schůze SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Datum: 13.11.2013
Čas: v 17:00 hodin
Místo: ZUŠ na ul. Benešova 271, 664 42 Modřice
1. prezenční listina
2. stav POK a BÚ
3. dary
4. KV 2013
5. členské příspěvky +dar.smlouvy
6. KUV šk.rok 2013/2014
7. VT 2013
8. VJ OŘ, 1.12.2013, od 16.00
9. VJ ZŠ MO, 6.12.2013 od 15.00
10. rozsvěcení vánočních stromů
11. Vánoční koncerty - balíčky
12. FIO banka - nová platební karta
13. zápis kontrolní komise
14. Makro karta
15. okresní kolo národní soutěže v oboru smyčcových nástrojů
16. Kurz pedig - košíkářská výroba v roce 2014
17. třídní schůzky
18. připomínky, diskuze, náměty
19. hlasování
Bod 1. Přítomni: p. Pšeničková, p. Vondrová, p. Párová, p. Obdržálková, p. Křemenáková, řed. Křivánek;
Bod 2. Pokladna k 13.11.2013: 5.652,- Kč , bankovní účet k 13.11.2013: 24.209,98 Kč;
Bod 3. Dary rok 2013= 11.250,-Kč, rok 2012= 12.050,-Kč, rok 2011= 3.000,-Kč;
Bod 4. KV náklady:OSA = 30% =115,-Kč, Intergram = 30% =16,-Kč (zatím nebyla dodána faktura);
Bod 5. Čl.příspěvky pro rok šk.rok 2013/2014 se již mohou hradit a lze je uhradit i převodem. Pokud budou chtít členové poskytnout sdružení dar, bude jim vystavena smlouva. P. Pšeničková poskytne své účetní služby formou nepeněžního daru v hodnotě 3.000,-Kč oproti darovací smlouvě;
Bod 6. 14 kurzů, celkem 48 dětí, 5 oborů (MN, VP, Z.flétna ,klavír,kytara) příjem za 1.pololetí je asi 60.tisíc, výsledek za 1. pololetí bude znám začátkem roku 2014; - Vít Němeček - student, každý čtvrtek od 15.hodiny; - Želešice 3x (Kal. 7x, Něm.11x/2), další výpl.termín v měsících 10., 11., 4., 5.; - k dnešnímu dni neuhrazeno 3.760,-Kč;
Bod 7. Vánoční tvoření: - pátek 29.11.2013, v čase 14.00-21.00 hodin, místo : sál ve žluté budově; - perníčky na zdobení věnců připraví p. Obdržálková; - letáček je vylepený na obvyklých místech - MŠ, ZŠ, MÚ (nástěnky), obchod p. Havlátové;
Bod 8. Vánoční jarmar OŘ - je domluvený stůl, pro prezentaci sdružení;
Bod 9. Vánoční jarmark MO - je domluvený stůl, pro prezentaci sdružení;
Bod 10. seznam s daty akcí je na webu školy - Silůvky, Prštice, Syrovice, Ořechov, Modřice; Z KV 2013 zbylo větší množství Ledových kaštanů, proto budou předány p. řediteli Křivánkovi, aby je odvezl do školy Ořechově, kde si budou pedagogové brát pro své svěřence potřebné množství - hlasování;
Bod 11. Vánoční koncerty: - pondělí 9.12. v Ořechově - v balíčku Studentská pečeť 1ks/25,-Kč + šňůrka na krk; - úterý 10.12. v Modřicích - v balíčku Dětský bylinkový sirup Topvet + čokoládová tyčinka 1ks/2,40 Kč 2ks nebo tyčinka + oplatek (3,40 Kč) - hlasování; - p. Vondrová se nabídla, že do vánočních balíčků v Modřicích koupí jako dar vánoční perníčky, které vyrábí p. Lada Horáková - cukrářka v jejím sousedství;
Bod 12. FIO banka v rámci zkvalitňování služeb, změnila typ svých platebních karet a proto jsme jako její klienti byli vyzváni k vyřízení formalit převodu. Při té příležitosti p. Pšeničková provedla opravu svých osobních údajů, protože si měnila OP. Nová karta je bezdotyková a dne 7.11.2013 byla aktivována.
Bod 13. P. Obdržálková, je pověřena zápisem kontrolní komise, přinese ho příště;
Bod 14. Dne 11.11. byla podána žádost o registraci sdružení ve velkoobchodě Makro. Pro udržení registrace je nutné za rok odebrat zboží v minimální celkové hodnotě 2.000,-Kč bez DPH. K registraci patří i vydání dvou zákaznických karet, které držitele opravňují ke vstupu do obchodu a nákupu. První karta bude vedená na předsedkyni p. Pšeničkovou a druhá na ...p. Vondrovou... - hlasování;
Bod 15. Slova se ujal p. ředitel Křivánek a spolu se zástupkyní p. Křemenákovou, představili a vysvětlili jak soutěž probíhá, jaký význam má pro pořádající školu, jakým způsobem dochází k výběru soutěžících a jak probíhají jednotlivé stupně soutěže. Předpoklad je asi 62 soutěžících, kdy naše sdružení chce přispět jednak drobnou sladkostí pro všechny soutěžící a dále pak dárkovými balíčky pro vítěze - hlasování. Hlasování ohledně konkrétních věcí proběhne až příštím roce, soutěž proběhne v únoru 2014;
Bod 16. Spolužačka p. Pšeničkové ze ZŠ, je ochotná udělat lektora na kurzu Košíkářská výroba z pedigu, bude proveden průzkum zájmu mezi účastnicemi Vánočního tvoření;
Bod 17. Předsedkyni bude zaslán seznam třídních schůzek, který předá i dalším členům, abychom si vybrali, které schůzky navštívíme a kde představíme naše sdružení, předneseme výčetku toho co jsme dosud udělali a případně požádáme o příspěvek;
Bod 18. Připomínky, diskuze, náměty - žádné nebyly podány;
Bod 19. Hlasování (1/3členů) - přítomno celkem: ...6..., z toho členů: ...5... .
- Ledové kaštany pro účinkující na rozsvěcení ván.stromů: A:5   N:x   Z:x
- složení ván.balíčků: A:5   N:x   Z:x
- karta do Makra vedená na ...p. Vondrovou... : A:5   N:x   Z:x
- sladké pozornosti a odměny na okr.kolo nár.soutěže v roce 2014: A:5   N:x   Z:x
Zapsala: Irena Pšeničková

9. členská schůze SRPŠ při ZUŠ Ořechov pořádaná spolu se SRPŠ při ZŠ Modřice
Datum: 05.09.2013
Čas: v 19:00 hodin
Místo: Brněnská 308, rest. U Trávníčků, 664 42 Modřice
SPOLEČNÁ ČÁST
1. prezenční listina
2. KV 2013
SAMOSTATNÁ ČÁST
3. prezenční listina - omluvenky
4. průkazka na poštu p. Kapitánik
5. členské příspěvky
6. Nebovidy – odměna
7. VT 2013
8. internetové stránky - VZ
9. vzdělávací kurzy
10. školení lektorů
11. kontrolní komise
12. připomínky, diskuze, náměty
13. hlasování
SPOLEČNÁ ČÁST
bod 1. Přítomni ...5... ze SRPŠ při ZUŠ Ořechov a ...11... ze SRPŠ při ZŠ Modřice;
bod 2. organizace a rozdělení úkolů:
- V Modř.zpravodaji č. 09/2013 vyjde znovu pozvánka na KV 2013;
- Pronájem areálu a stanů nám město poskytne zdarma. Stavba a bourání stanů je jako vloni v ceně 4.000,-Kč a částka bude mezi sdružení rozdělena v poměru 70% ku 30%. SRPŠ při ZŠ vyhovělo naší žádosti a na své schůzi tento poměr rozdělení nákladů odhlasovalo. Faktura pro SRPŠ ZŠ bude tedy 2.800,-Kč a pro naše sdružení 1.200,-Kč. Kompletní údaje pro fakturaci byly zaslány p.Huňařové 23.8.2013 - dosud neodpověděla;
- Požadavek na všechny účinkující je, aby jednotlivá čísla byla max. 6 minut dlouhá a aby na seznamu u jednotlivých čísel byl napsaný čas pro lepší orientaci;
- Pro aparaturu bude postaven samostatný menší stan, aby byla spolu s obsluhou chráněná pro případ deště;
- Pro reprobedny budou připraveny velké igelitové pytle jako ochrana před deštěm;
- Pro moderátorky a stolek s odměnami bude postavený malý stan po pravé straně pódia (u schůdků);
- Nejmladší účinkující vystoupí hned na začátku - pokud to jenom trochu půjde;
- Naše sdružení - koupí sladké odměny pro vystupující, bude mít na starosti balónky;
- Pan Kapitánik nachystá na pódiu další malou aparaturu s mikrofonem, takže když ZUŠka začne svou aparaturu sklízet, bude k dispozici další mikrofon pro moderátory a vyhlašování vítězů soutěží a pak bude následovat diskotéka;
- Druhé sdružení bude kompletně zajišťovat občerstvení a soutěže;
- V soutěžní části bude 10 stanovišť, skákací hrad č.1 a letos navíc od ČSOB i skákací hrad č.2 a nafukovací lezecká stěna;
- Třídy ze ZŠ a skupiny vystupující za druhé sdružení budou mít odměny nachystané podle dodaného počtu a převezme si je a následně rozdá jejich vedoucí či učitel; naše děti si je budou vyzvedávat na určeném místě a všem to bude oznámeno při úvodním slově předsedkyň;
- Folklórní kroužek tentokrát vystupovat nebude s tím, že nemají nazkoušeno nic nového a se starým vystupovat nechtějí;
- Letos nebude p. M.Hájek v Modřicích a tak bude fotografovat p. Pšenička. Přijde brzo, aby stihl nachystat parkoviště a mohl se pak věnovat jenom focení.
- P. Pšeničková nemohla nějaký čas tisknout a tak se zdržel tik letáků, po městě budou rozmístěny příští týden - p. Pšeničková;
- P. ředitel Křivánek pro příští ročník pokusí zajistit několik mikroportů, aby byli slyšet i účinkující na betonovém plácku;
SAMOSTATNÁ ČÁST
bod 3. Omluveni: p. Kocábová, p. Bauerová, neomluveni: p. Křemenáková, p. Holubová P. Kapitánik byl ze začátku u druhého stolu a domlouval přípravu občerstvení a ak u našeho stolu seděla p.Pšeničková, p. Párová, p. Vondrová (kontrolní komise - KK), p. Obdržálková (KK).
bod 5. Žádná platba;
bod 6. O prázdninách se u příležitosti výročí obce Nebovidy zúčastnili kulturního programu i 4 žáci ZUŠ Ořechov – bude jim koupena a dodatečně příští týden předána sladká odměna - hlasování;
bod 7. VT bude v pátek 29.11.2013, v době od 14.00 do 21.00, v sále ve žluté budově Benešova 268, p. Obdržálková opět upeče nezdobené perníčky na ozdobu. Návrh nové ceny: 100,- Kč - hlasování;
bod 8. Na webu přibyl oddíl Výroční zprávy. Výtisk VZ za rok 2012 byl předložen ke shlédnutí. Následně bude VZ ve formátu .pdf umístěna na webové stránky sdružení;
bod 9. Vzdělávací kurzy - členům byla předložena aktualizovaná tabulka zájemců a kurzů;
- nový kurz Veselé pískání v Želešicích, zatím se přihlásili 4 účastníci, začíná se v úterý 10.9.2013, lektor p. Kalendová;
- ředitelka ZŠ Želešice chtěla vědět, jestli je možné částku 900,-Kč snížit na 850,-Kč za pololetí, ale při 4 dětech by cena byla jen režijní. Bude řešeno až po konečném počtu zájemců;
- máme souhlas s užíváním učeben v jednotlivých budovách - od zastupitelstva města Modřice, od p. řed. Křivánka, v Želešicích bude udělen, pokud se budou kurzy konat a v Syrovicích byl p. řed. Adamusovi zaslán neformální mail a rovněž souhlasí;
- předsedkyně vysvětlila, že na individuální kurz se doplácí částka 1.426,-Kč, proto je na druhé pololetí v přihlášce uvedeno, že bude úprava ceny podle situace. Tento rozdíl vyrovnává příjem z kolektivních kurzů - MN, TK, VP. Z toho důvodu je podán návrh, aby se kurzy MN v MO otevřeli i v případě, že budou pouze 3 zájemci, protože je předpoklad, že se během šk. roku přidají i další zájemci. Cena kurzu by byla zachován a ve stejné výši 900,-Kč za pololetí - hlasování;
bod 10. v Ořechově, 28.8.2013, BOZP+PO, kromě toho, byly lektorům podány základní informace o kurzech jako takových;
bod 11. Kontrola účetních dokladů roku 2012, p. Pšeničková podala kontrolní komisi (p. Obdržálková, p. Vondrová) základní informace o způsobu vedení účetnictví i o úloze daňové poradkyně a p. Obdržálková byla pověřena vytvořením zprávy KK.
bod 12. Připomínky:
Ke stolu našeho sdružení se připojil p. Kapitánik.
bod 4. Převzal kartičku České pošty, se kterou je oprávněn vyzvedávat doporučenou poštu sdružení v případě, že předsedkyně nebude moct. Byl proveden zápis do předávacího protokolu.
- P. Kapitánikovi byly zopakovány všechny předešlé informace (bod 3.-11.) a připojil svůj hlas k hlasování , kdy stejně, jako ostatní členové souhlasil.
- Navrhl, abychom kromě balónků, zajistili na letošní KV i odznáčky s dětskými motivy. Svůj návrh předloží i druhému sdružení k odsouhlasení - naše sdružení nemá námitek.
bod 13. hlasování (min.1/3členů) - přítomno celkem: ...5..., z toho členů: ...5... .
- předání odměny 4 žákům, kteří se o prázdninách zúčastnili výročí obce Nebovidy: A:5 N:x Z:x
- cena kurzu VT 2013 ve výši ..............Kč: A:5 N:x Z:x - otevřít MN v MO už při 3 dětech za stejnou cenu: A:5 N:x Z:x
Zapsala: Irena Pšeničková

8. členská schůze SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Datum: 29.04.2013
Čas: v 16:30 hodin
Místo: Komenského 4, 664 44 Ořechov
1. prezenční listina – omluvenky
2. členské příspěvky
3. datové schránky
4. DIS na FÚ – zřízení a přístup
5. plná moc -udělit Digamma VERE s.r.o.-p.Pšeničková
6. vyúčtování srážkové daně
7. přiznání k dani darovací
8. daňové přiznání –auditorka
9. pokladna
10. bankovní účet
11. výše darů od 1.1.2013 + porovnání
12. Kaštánkové veselí – změna poměru nákladů+ohlasy
13. Vánoční jarmark
14. Vánoční tvoření
15. internetové stránky
16. vzdělávací kurzy – úhrady; nový kurz – Kašuba
17. vystoupení dětí ze UŠ Dolního Rakouska, 24.2.2013
18. slevové kupóny ND Brno
19. Ve víru klavíru, 27.3. sál MO
20. příspěvek na lístky na koncert pro 4 děti.
21. mailové hlasování – výsledky, podpis paragonů
22. žákovské vystoupení + závěrečné koncerty a vystoupení
23. nové místo na nástěnce v Modřicích
24. p. Zapadlová + dar
25. poděkování předsedkyně
26. připomínky, diskuze, náměty
27. hlasování
bod 1. Omluveni: p. Křemenáková, p. Kapitánik, p. Vondrová
bod 2. Dosud nezaplatila p. Vondrová - bere na vědomí; p. Párová – uhradila v den schůze;
bod 3. Dne 28.2.2013 byla podána žádost o zřízení DS a dne 29.3.2013 byla DS zřízena;
bod 4. Vysvětlení co je to DIS a k čemu slouží, je nutné mít pro její vznik a možnost nahlížení k dispozici osobu se ZAREPem – to je p. Pšeničková;
bod 5. Na FÚ bude podáno oznámení o udělení plné moci I.Pšeničkové, zaměstnanci firmy Digamma VERE s.r.o. k používání jejího ZAREPu. Následně bude podána žádost o zřízení DIS a po zřízení bude podána žádost o zpřístupnění DIS - hlasování;
bod 6. Vyúčtování srážkové daně bylo podáno v řádném termínu dne 27.2.2013;
bod 7. Přiznání k dani darovací bylo podáno v řádném termínu dne 2.4.2013;
bod 8. Přiznání k dani z příjmu – byla požádána daň poradkyně Ing. Vévodová, aby ověřila účetní závěrku sdružení za rok 2012 – ta bude odevzdána v řádném termínu do 30.6.2013;
bod 9. Stav pokladny k 29.4.2013 : 7.303,-Kč;
bod 10. Stav bankovního účtu k 29.4.2013 : 14.743,98 Kč;
bod 11. Dary 2013 = 6.650,-Kč; 2012 = 12.050,-Kč; 2011 = 3.000,-Kč;
bod 12. Předložená jednoduchá tabulka s vyčíslením všech nákladů na KV 2012. P. Pšeničková hovořila telefonicky s p. Hladíkovou (předsedkyně SRPŠ při ZŠ Modřice), kdy ji požádala o změnu poměru nákladů z 50% / 50% na 70% pro SRPŠ ZŠ MO a 30% pro SRPŠ ZUŠ OŘ. Už se ozývají první zájemci o návštěvu KV 2013 – to se bude konat 23.9.2013, v 15:00 hod. – termín už je od ledna zamluvený na MÚ v Modřicích;
bod 13. VJ – v OŘ poprvé – stánek byl v budově, takže tam bylo teplo, někteří rodiče už výrobky znali od prosince 2011, kdy děti dostávali sirupy ve vánočním balíčku. V MO poprvé - stánek venku za třeskuté zimy, velký zájem budily skleněné vánoční ozdoby, které děti ZUŠky vyrobily. Předložena jednoduchá tabulka s výčtem příjmových pokladních dokladů.
bod 14. Sušené ozdoby : 3.196,-Kč, příjem : 3.424,-Kč, rozdíl: 228,-Kč. Ohlas velmi pozitivní, některé maminky se p. předs. hlásily, že by chtěly přijít letos. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii na webu.
bod 15. Nově web stránky upravuje p. Pšenička, už jsou hotové všechny rubriky, jen Zápisy ze schůzí doznají ještě určité změny, ale jinak jsou na webu všechny informace aktuální a pravdivé.
bod 16. VK – všichni účastníci mají uhrazeno, odměny lektorům jsou řádně placeny ve sjednaných výplatních termínech a srážková daň je odváděna dle zákona. Počet kurzů: 7, počet účastníků: 27 (16 OŘ, 11 MO). V II. pololetí byly otevřeny další dva kurzy výuka kytary (p. Kašuba). Od šk. roku 2013-2014 ZUŠka zvyšuje u některých oborů školné a proto dojde i k úpravě ceny kursovného směrem nahoru – viz. tabulka. Zájem o kurzy se projeví až v měsících 06-09/2013. V té době už bude známo i to , kdo z učitelů by měl o lektorskou činnost zájem.Pan ředitel Křivánek pohovořil o důvodech zvyšování "školného" a o záměru zřizovatele školy. Zmínil i nový ŠVP, který stanovuje jasná pravidla pro příjem žáků a pro jejich postup do dalších ročníků. Téma vytvořilo prostor k diskuzi, kdy p. Obdržálková a p. Bauerová mluvily o tom, jak to vidí jako rodiče, a vyslovily i dotaz jestli se může stát, že dítě do dalšího ročníku nepostoupí, jak přinutit děti ke cvičení a jak poznat, jestli má dítě předpoklady ke hře a kdy je tedy dobré ho přinutit a kdy to nemá smysl. P. ředitel Křivánek jako zkušený pedagog vysvětlil, proč je ŠVP potřebný, že žák zkutečně nemusí splnit předpoklady pro další studium a postup do dalšího ročníku mu nemusí být udělen - nejde o formální záležitost. Rodičům doporučil, aby na základě znalosti vlastního dítěte zvážili, jak na dítě působit a v případě posouzení míry talentu a předpokladů pro studium uměleckého předmětu, doporučil se vždy obrátit na vyučujícího pedagoga, který dítě zná a na základě svých pedagogických i uměleckých zkušeností dovede posoudit, jestli předpoklad pro umělecké studium je či není.
bod 17. 24.2.2013, vystoupili v obou budovách děti ze UŠ z Dolního Rakouska – dostali odměnu ze sladkostí českého původu a p. uč., které hrála doprovod na klavír bonboniéru, celková částka 598,-Kč
bod 18. Účastníci okresního a krajského kola Národní soutěže v komorní hře, konané dne 21.2.2013, v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. viz. příloha
bod 19. Nákup 30ks čokolád, zbytek se rozdal při vystoupení LDO v Ořechově v knihovně 8.4..
bod 20. Sdružení bylo p .zást. Křemenákovou požádáno o příspěvek na nákup lístků do Janáčkova divadla pro 4 děti jako odměnu za reprezentaci ZUŠky – příspěvek byl poskytnutý ve výši 50,-Kč na osobu, celkem tedy 200,-Kč.
bod 21. ABS dárky a květiny zůstávají pro tento školní rok ve stejné výši jako v loni, odhlasováno v mailovém hlasování dne 6.4.2013;
bod 22. Členům byla předložena jednoduchá tabulka, kdy byly vyčísleny přibližné náklady, které by měly být vydány ještě tento školní rok. - hlasování
bod 23. Ve škole v MO, jsme dostali k dispozici od p. ředitele Křivánka nové místo na nástěnce, hned v zádveří , kde často postávají rodiče, když čekají na své děti. Došlo ke změně vzhledu Okének, protože plastové fólie, do kterých se informace vkládaly se ukázaly být nepraktické, takže nyní má sdružení svůj název zalaminovaný , aby vydržel dlouho pěkný a informace jsou samostatně na listu papíru – je možno shlédnout na nástěnkách.
bod 24. P. uč.Zapadlová odešla na mateřskou dovolenou, poskytla sdružení dar ve výši 300,-Kč, přeje nám mnoho úspěchů a těší se, že se za námi přijde podívat na KV.
bod 25. Předsedkyně poděkovala ostatním členům za vstup do sdružení, za práci, díky které můžeme koupit odměny pro děti a za pomoc při akcích, které se pomalu dostávají do podvědomí obyvatel. Připomenula i vzdělávací kurzy, které pomáhají přímo ZUŠce, kdy v případech, že žák nemůže být z jakéhokoliv důvod přijat, nabízí sdružení alternativní výuku tak, aby zájemci o umělecké obory neztratili zájem o studium a škola si tak udržela případné budoucí žáky.
bod 26. Připomínky, diskuze:
- P. Bauerová se omlouvala, že se kromě schůzí nezúčastňuje žádných akcí i když by velmi ráda, ale její děti jsou v hasičském kroužku a v době, kdy naše sdružení pořádá své akce, mívají její děti většinou závody. Byla ovšem ujištěna, že její přínos je významný i tak, protože schůzí se zúčastňuje pravidelně a vždy má k projednávanému tématu co říct a to je také důležité.
- P. ředitel Křivánek navrhl, aby byl vytvořen soupis, k čemu byly použity příspěvky a dary, které naše sdružení obdrželo a aby byl soupis uveden na nástěnkách i ve zpravodajích. Zajistí p. Pšeničková.
- Dalším návrhem p. ředitele bylo pořádání 1. školního plesu s tím, že by byl pořádaný v Ořechově za spolupráce se SRPŠ působícím při ZŠ Ořechov. Je nutné provést průzkum zájmu o školní ples a také zájmu druhého sdružení a případně uskutečnit jednání, na kterém by se dohodly základní věci. Průzkum zajistí p. Pšeničková, jednání s druhou stranou zařídí p. ředitel Křivánek.
bod 27. Hlasování (1/3členů) - přítomno celkem: ...5..., z toho členů: ...4... .
- udělení plné moci fi. Digamma VERE s.r.o.-pro p. Pšeničkovou za účelem využívání jejího ZAREPu v komunikaci se státní správou: A:4 N:x Z:x
- souhlas s náklady, tak jak jsou uvedeny v předložené tabulce: A:4 N:x Z:x
Zapsala: Irena Pšeničková

7. členská schůze SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Datum: 19.11.2012
Čas: v 17:00 hodin
Místo: Komenského 4, 664 44 Ořechov
1. prezenční listina – omluvenky
2. příjem nového člena
3. vyloučení p. Imrichové
4. výše členského příspěvku
5. platba čl. příspěvků
6. kartička na poštu - Kapitánik
7. KV - dopis Intergram, foto Hájek
8. internetové stránky
9. kurzy – přihlášky TK, starosta Brabenec
10. skokan půlroku Modřice
11. autorské čtení - bomboniéry
12. VT – tavné pistole, zamknutí budovy, chlebíčky
13. VJ MO - vystupující
14. třídní schůzky
15. hlasování
bod 1. Omluveni: p. Vondrová, p. Kocábová, p. Křemenáková, přítomen i místostarosta OŘ Tomáš Dudík;
bod 2. p. zástupkyně ředitele ZUŠ Barbora Křemenáková - hlasování;
bod 3. p. Imrichová nereaguje - hlasování;
bod 4. měnit či ne? - hlasování;
bod 5. platba od přítomných členů, předány i peněžité dary od p. ředitele Křivánka, a místostarosty Dudíka;
bod 6. zápis do předávacího protokolu - kartička nebyla předána, protože ji p. Pšeničková zapomněla doma;
bod 7. stále nedošla faktura Intergram, s p.Hájkem domluveno, že si můžeme stáhnout fotografie, které chceme, jen chce znát adresu webu, kde budou umístěny - zařídí p. Pšeničková;
bod 8. p.uč.Švestka se toho ujal a začal postupně stránky sdružení aktualizovat;
bod 9. přihlášky od 6 zájemců: Trenzová Monika, Kasalová Katherine, Houzarová Pavlína + Jakub, p.Hrouzek, p.Peloušková do TK, starostovi OŘ Brabencovi byl zaslán mail s žádostí o souhlas s užíváním učeben;
bod 10. bude vyhlášen ve II.pololetí;
bod 11. byly zakoupeny 3 bonboniéry á 50,-Kč, pozvat členy - autorské čtení milostná próza p. Linhartové, 20.11.2012 v 17.30 v KV Ořechov;
bod 12. zjistit kde jsou pistole, budovu zamkne B.Křemenáková (A.Grecová), členové příspěvek dobrovolný – návrh na hlasování, CHLEBÍČKY- 1krab = 275,-Kč = 25ks (34,-: 8, 30,-: 9) - hlasování;
bod 13. čokolády pro vystupující – máme 21ks 100g čok.Milka a 27ks Ledových kaštanů – vystupujících bude ...škola dodá počet.... Skleněné ozdoby – 13ks už se na nich pracuje, letáčky, na kterých se naše sdružení představí; Schůze se zúčastnil i p. místostarosta obce Ořechov Tomáš Dudík a to nejen jako rodič žáka ZUŠ, ale i jako představitel obce, kde působíme. Vybídl naše sdružení, aby se v Ořechově víc prezentovalo a nabídl možnost stánku na Vánočním jarmarku, konaném u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v OŘ. „Stánek“ bude umístěný ve vestibulu KC, ve kterém sídlí ZUŠka a p. Párová přislíbila svou účast. Rozsvěcení VS bude v neděli 2.12.2013, v 16.30 hodin;
bod 14. seznam od vedení ZUŠ, aby si mohli členové vybrat, kterých se zúčastní a budou na nich prezentovat sdružení a žádat o příspěvek;
bod 15. hlasování (1/3členů) - přítomno celkem:...8..., z toho členů: ...6...;
- přijetí p. Křemenákové A:6 N:x Z:x
- vyloučení p. Imrichové A:5 N:x Z:1
- členský příspěvek měnit? A:x N:6 Z:x
- nová výše členského příspěvku … beze změny... A:x N:x Z:x
- dobrovolný poplatek členů sdružení za VT A:6 N:x Z:x
- zakoupíme chlebíčky A:x N:6 Z:x
- VJ vystupující dostanou …Ledové kaštany... A:6 N:x Z:x
Zapsala: Irena Pšeničková

6. členská schůze SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Datum: 11.10.2012
Čas: v 18:00 hodin
Místo: Benešova 271, 664 42 Modřice
1. prezenční listina
2. máme nového člena p. Lenka Párová
3. internetové stránky
4. bankovní účet
5. přiznání k dani z darovací
6. třídní schůzky – ohlas od učitelů 7. ABS květiny+dárky
8. Skokan půlroku
9. závěrečné koncerty 13.6. O., 14.6. MO.
10. akce p.uč.Slané: - Vyprodaná nevěsta – vyprodáno!
11. úkoly pro předsedkyni
12. návrh p. Kapitánika
13. Vánoční jarmark – p. Hladíková, p.řed. Koubková
14. Vánoční dílny
15. výzva ke členství
16. hlasování
bod 1. Omluveni: p. Vondrová, p. Grecová, p.zást.Křivánek-přijde později, nebude přestávka, dotazy hned, přítomni: I.Pšeničková, P.Kapitánik, R.Obdržálková, V.Holubová, viz. prezenční listina.
bod 2. P. Lenka Párová, musí zaplatit členský příspěvek; zjistit, jestli funguje e-mailové spojení - nedostavila se.
bod 3. Je nutno kontaktovat p.Švestku, který nově začal spravovat internetové stránky a dohodnout novou formu některých rubrik. Bude zrušen ARCHIV a v OKÉNKU a ZÁPISU, se budou dokumenty otevírat v odkazech. Bude potřeba u p. Švestky ověřit, jestli bude takové vkládání jednodušší. V MZ je napsaná omluva, že jsou stránky ve výstavbě.
bod 4. Dne 4.4.2012 byl zřízen bankovní účet u Fio banka, a.s., - nyní je k vyzvednutí platební karta sdružení; - byly uzavřeny 2 smlouvy – 1x na sdružení, 1x na správce účtu; - na stránkách banky je odkaz přímo na stránky ZUŠ a tím i na stránky sdružení; - aktuální zůstatek je 700,04 Kč (500,-Kč základní vklad, 200,-Kč dar od p.Trenze, 0,04Kč připsaný úrok); - lístečky na nástěnkách – vizitka sdružení včetně čísla bank.účtu; - v pokladně kolem 12.000,-Kč .
bod 5. Dne 2.4.2012, bylo podáno daň.přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně za rok 2011.
bod 6. Tento bod nebyl projednáván – p.ředitelka Křemenáková nebyla přítomna.
bod 7. ABS koncerty probíhají podle harmonogramu, který byl předán předsedkyni Pšeničkové. Květiny jsou objednány v Zahradnictví Brabec, v maximální ceně 150,-Kč – zatím byly dodány 2 objednávky, poprvé Anturie, podruhé Kaly.
bod 8. Vítěz v MO zatím není znám, v OŘ jsou to Lubomír Pár a Jan Procházka. Dosud nebyly předány doklady o nákupu dárků – upomenout p.Švestku.
bod 9. Odměnou na závěrečném koncertu v MO a OŘ bude čokoláda. Předsedkyně Pšeničková navrhuje, aby byl nákup proveden na její firemní kartu ve velkoobchodě Makro a náklady poté přefakturovány sdružení, 1ks by byl pořízený v maximální částce 20,-Kč.
bod 10. Tento bod nebyl projednáván – p.uč.Slaná se neozvala.
bod 11. Předsedkyně zajistí: - návrh smlouvy o pronájmu mezi ZUŠ a SRPŠ - lísteček k přihláškám do ZUŠky a info o účtu - prezentace na stránkách města a obcí - inventuru sirupů a cukroví = pokud zbyly, spotřebovat do konce šk.roku
bod 12. P.Kapitánik navrhuje uspořádat akci Vzpomínka na prázdniny, kterou bychom spoluvytvořili se sdružením SRPŠ při ZŠ Modřice. V areálu Pod kaštany, by vystoupili děti ZUŠ a ZŠ. Protože byl v této chvíli na schůzi přítomen i p.zást.Křivánek, byl vznesen dotaz, jestli se chce škola podobné akce zúčastnit a byli jsme ujištěni, že škola se zúčastní ráda. P.Kapitánik, který je současně členem i druhého sdružení, zjistí jaké jsou možnosti.
bod 13. Sdružení by se letos o Vánocích mohlo zúčastnit akce pořádané ZŠ Modřice – Vánoční jarmark. Děti výtvarného oboru, by mohli vytvořit pár kousků vánočních ozdob, keramické nebo malované na sklo – tvrzené, zaoblené hrany s vyvrtanou dírkou. Předsedkyně Pšeničková zjistí ceny potřebného materiálu.
bod 14. Mezi další akce pořádané pro členy sdružení a další veřejnost, by mohla patřit - výroba adventních věnců, zdobení vánočních perníčků, malování na hedvábí (lektor: Hana Eliášová).
bod 15. Tento bod nebyl projednáván – účastni schůze byli pouze členové.
bod 16. hlasování
– přefakturování nákladů od I.Pšeničkové - nákup sladkostí v Makru A:4 N:x Z:x
– nákup čokolád pro vystupující na závěrečných koncertech OŘ a MO A:4 N:x Z:x
– projekt Ván.jarmark 2012 – ceny ozdůbek a barev, dohoda se školou A:4 N:x Z:x
– projekt Ván.dílny 2012 – smlouva se školou a kalkulace nákladů A:4 N:x Z:x
– maximální cena čokolády na závěrečné koncerty (20,-Kč) A:4 N:x Z:x – do konce školního roku se rozdají cukrovinky A:4 N:x Z:x
Zapsala: Irena Pšeničková

3. členská schůze SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Datum: 15.03.2012
Čas: v 18:00 hodin
Místo: Benešova 271, 664 42 Modřice
1) Informace o hospodaření:
- nákup potřebných věcí
- vybraná částka od rodičů, sponzorů
2) Třídní přehrávky:
- účast p.Pšeničkové
- výjezdní zasedání výboru v Ořechově – všichni souhlasí
3) Internetové stránky:
- nutná změna složení výboru a nové informace
- p.Buchníček se nehlásí a neprovádí požadované změny
- nově bude stránky spravovat p.uč.Švestka
- zanechání stránek v původní formě (námitek p.řed.Křemenákové z důvodu časové tísně )
- možnost stránek pod městem Modřice
4) Dárky a pozornosti:
- vánoční koncerty – p.uč. Reichlová za krásný výstup nedostala kytičku – je třeba informovat p.Pšeničkovou
- dárky absolventům – stanovení hranice a dárky žákům vystupujících na koncertech
- výroba zvonečků s logem školy (výlet do Brodku u Prostějova spojená s exkurzí ve výrobně) - námitky výboru ke „zvonečkům“ - námitky i p.řed.Křemenákové – místo zvonečků koupit něco v rámci vzdělávání, cestování.
- 2 dary pro „Skokana půlroku“, Jan Procházka 3.ročník, Luboš Pár 4,ročník
5) Problematika právních záležitostí a vztahů a způsobu plateb příspěvků:
- bankovní účet – možnosti: bezplatné FIO banka, Poštovní spořitelna, ideální – FIO banka
6) Odchod místopředsedkyně p.Komínkové:
- na místo navržen p.Kapitánik, pak chybí 2 členové výboru – čl.revizní komise
PŘESTÁVKA
Přítomno: - členů - 4 - nečlenů - 4
Rozhodnutí a hlasování:
1) místopředsedou p. Kapitánik – PRO = 3 čl., ZDRŽEL SE = 1 čl.
2) zbavení funkce p. Imrichové (členka revizní komise) – PRO = 4 čl.
3) noví členové revizní komise: - p.Vondrová – PRO = 3 čl., ZDRŽEL SE = 1 čl. - p.Obdržálková – PRO = 3 čl., ZDRŽEL SE = 1 čl.
4) bankovní účet u FIO banky – PRO = 4 čl.
5) 2x dárek pro „Skokana půlroku“, zakoupíp.uč.Švestka – PRO = 4 čl.
6) výše částky pro absolventy – 300,-Kč – PRO = 4 čl.
7) cena kytky bude zvlášť, zakoupí SRPŠ, domluva s.Ing.Brabcem – PRO = 4 čl.
8) výroba „zvonečků“ – PROTI = 3 čl., ZDRŽEL SE = 1 čl.
Zapsala: Alžběta Grecová

2. členská schůze SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Datum: 13.10.2011
Čas: v 18:00 hodin
Místo: Benešova 271, 664 42 Modřice
Podání informací z 1.čl.schůze dne 7.4.2011, přiblížila předs.Pšeničková:
- ohledně financí
- podpory rodičů při domácí přípravě
- registrace sdružení na MV 23.4.1993
- nabídka členství – 5 členů se stalo členy výboru
- návrh a odsouhlasení vzhledu loga, logo i na razítku
- výše čl.příspěvku – jednání a hlasování převedeno na příští čl.schůzi
- problematika informovanosti o termínech schůzí – písemná pozvánka (předají rodičům žáci ZUŠ), nástěnky ve školách, internetové stránky ZUŠ, zpravodaje a hlášení místním rozhlasem v jednotlivých obcích
Dnešní téma:
- nové stanovy – seznámení s obsahem, jejich úprava a následné schválení
P.Holubová: - navrhla na internet.stránkách zaznamenat i tel.čísla ostatních členů výboru - předala předs.Pšeničkové své tel.číslo a e-mailovou adresu
P. ředitelka Křemenáková: - otázka na přítomnou JUDr. J. Haraštovou – zda je možné využít e-maily rodičů
P.Holubová: - problematika informovanosti v pobočce v Syrovicích
Zástupce řed. Křivánek: - návrh o informovanosti – prostřednictvím e-mailů rodičů, protože škola je povinna rodiče žáků informovat
Učitelka Grecová: - návrh – přihlášku SRPŠ přiložit k přihlášce ke studiu
P.Obdržálková: - návrh zjednodušit stanovy a lépe objasnit výhody
P.Holubová: - návrh na výši čl.příspěvku – 50,-Kč - návrh připojit na zadní stranu přihlášky do SRPŠ informaci o SRPŠ
P. ředitelka Křemenáková: - předala zprávu o plánech akcí a soutěží předs.Pšeničkové
Příjem nových členů: - 1 člen Přítomno: - členů - 6 - nečlenů - 3
Projednání stanov: - úprava jejich konečné podoby
Rozhodnutí a hlasování:
1) minimální výše členského příspěvku činí 50,-Kč – PRO = 6 čl.
2) k přihlášce ke studiu v novém škol.roce bude přiložena přihláška do SRPŠ se základními informacemi o sdružení – PRO = 6 čl.
3) schválení upravených stanov – PRO = 6 čl.
Na závěr: - předání přihlášek k členství a platba čl.příspěvků zúčastněnými
Zapsala: Alžběta Grecová

1. členská schůze SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Datum: 7.4.2011
Čas: v 18:00 hodin
Místo: Benešova 271, 664 42 Modřice
Rodiče seznámeni s:
- akce školy
- ŠVP
- důležitost postupových zkoušek
- nedávná kontrola hospodaření ZUŠ – v pořádku
- vybavení školy ze školného - chybí spolupráce s rodiči
Poděkování za účast všem přítomným
Uč. Stodůlková: - o rodičích, kteří se účastní hodin a pomáhají v domácí přípravě (např.p.Pšeničková)
P. Pšeničková: - o organizaci SRPŠ, o podpoře finanční, oslovila o pomoc i kamarádku – právničku
Uč. Švestka: - o organizaci fungování SRPŠ v jiné škole (100,-Kč žák za rok)
P. Pšeničková: - o výboru a členství
Řed. Křemenáková: - o problematice financování školy a o nutnosti SRPŠ občanského sdružení
Výzva k členství: - 6 členů
Hlasování do výboru:
- p. Pšeničková – PRO = 6 čl.
- p. Komínková – PRO = 6 čl.
- p. Kapitánik – PRO = 6 čl.
- p. Imrichová – PRO = 6 čl.
- p. Holubová – PRO = 5 čl.; zdržel se hlasování = 1 čl.
Kontakty na členy výboru
Funkce: - Irena Pšeničková, bytem: Mayerova 785, 664 42 Modřice, narozena: 29.12.1971 – hospodář, předseda, jednatel –PRO = 6 čl.
- Daniela Komínková, bytem: Benešova 260, 664 42 Modřice, narozena: 12.1.1976 – místopředseda – PRO = 6 čl.
- Petr Kapitánik, bytem: Hřbitovní 854, 664 42 Modřice, narozen: 19.1.1974 – revizní komise – PRO = 6 čl.
- Alena Imrichová, bytem: Pod horkou 30, 664 46 Prštice, – revizní komise – PRO = 6 čl.
- Vladimíra Holubová, bytem: Syrovice 210, 664 67 Syrovice, narozena: 9.10.1973 – revizní komise – PRO = 5 čl.; zdržel se hlasování = 1 čl.
Zapsala: Alžběta Grecová