Výtvarný

Výtvarný obor - pro žáky od 5 let i pro dospělé, výuka základních výtvarných technik - kresba, malba, modelování, keramika, grafika.

Příprava k přijímacím zkouškám - na střední a vysoké umělecké školy a architekturu.

Délka studia
  • I. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 14 let
  • II. základního stupeň studia pro žáky od 14 do 18 let
  • Studium pro dospělé od 18 let věku

 

Učitelka Výtvarného oboru:
MgA. Barbora Pokorná

 

S pracemi žáků Výtvarného oboru se můžete seznámit na výstavách, které se konají většinou ve stejných termínech jako koncerty žáků Hudebního oboru.
Fotografie z výstav najdete v oddílu Fotogalerie.