Výlet Praha

Dne 21. listopadu 2012 se žáci nižších ročníků Hudebního oboru, pod pedagogickým vedením Mgr. Magdaleny Zapadlové PhD. a MgA. Hany Kalendové, zúčastnili výletu do Prahy.
Kromě jiného absolvovali hodinu muzikoterapie, prohlídku výstavy "Kouzelné hrací strojky" a shlédli divadelní představení na Nové scéně Národního divadla "(Vy)prodaná nevěsta".