Veselé pískání ZŠ Želešice 2014

Dne 15.4.2014 si děti z kurzu Veselé pískání - zobcová flétnička v ZŠ Želešice, připravily krátký program. Děti předvedly společnou i sólovou hru. V pauzách mezi skladbami se diváci dozvěděli z čeho se vyrábí flétna, počítali tóny ve skladbě Halí, belí a poznávali podle zvuků flétny hlas ptáků. Lektorkou kurzu je MgA. Hana Kalendová. Fotografie a video nám laskavě poskytla paní I. Schimmerová, děkujeme.