Taneční

Taneční obor – pro žáky od 5 let je určena Přípravná taneční výchova výchova,  pro žáky I. a II. stupně základního studia studijní zaměření Taneční  tvorba  (učební osnovy vyučovacích předmětů a učební plán viz. Školní vzdělávací program (O studiu). Pro Přípravnou taneční výchovu je zajištěna klavírní korepetice.

 

Délka studia
  • Přípravná taneční výchova pro žáky od 5 do 7 let
  • I. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 14 let
  • II. základního stupeň studia pro žáky od 14 do 18 let
  • Studium pro dospělé od 18 let věku
Studium pro dospělé (zde není dotace z MŠMT, úplata za vzdělávání musí pokrýt veškeré výdaje s ním spojené). Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob i forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje jej učitel na základě vzdělávacích potřeb žáků a studentů, schvaluje ředitel školy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu 2 vyučovacích hodiny týdně.
 
Délka studia (věk žáka se určuje k 1.9. aktuálního kalendářního roku)

Příprava k přijímacím zkouškám - na taneční konzervatoř.

Učitelka tanečního oboru:
Kristýna Vébr DiS.