Taneční

Taneční obor – pro žáky od 5 let i pro dospělé klasický, moderní, lidový tanec. Při výuce je zabezpečena klavírní korepetice.

Přípravná taneční výchova (PTV) - pro žáky od 5-7 let.

Příprava k přijímacím zkouškám - na taneční konzervatoř.

Délka studia
  • I. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 14 let
  • II. základního stupeň studia pro žáky od 14 do 18 let
  • Studium pro dospělé od 18 let věku

 

Učitelka Tanečního oboru:
MgA. Jana Suchá
Ing. Petr Veselka - klavírní korepetice