Talentové a přijímací zkoušky šk.rok 2023/2024

Přijatí uchazeči ke studiu v Základní umělecké škole Ořechov, příspěvková organizace, do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně - dramatického oboru pro školní rok 2023/2024 na základě výsledku talentových a přijímacích zkoušek, stanovené kapacity školy a počtu žáků v jednotlivých studijních zaměřeních:

Hudební obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření
Pracoviště školy
259
Přípravná hudební výchova
Ořechov
266
Přípravná hudební výchova
Ořechov
270
Hra na klavír
Ořechov
272
Hra na saxofon
Ořechov
276
Hra na zobcovou flétnu
Ořechov
278
Hra na kytaru
Ořechov
280
Hra na kytaru
Ořechov
290
Přípravná hudební výchova
Ořechov
291
Přípravná hudební výchova
Ořechov
293 Sólový zpěv Ořechov
294
Hra na kytaru
Ořechov
305
Přípravná hudební výchova
Ořechov
309
Přípravná hudební výchova
Ořechov
310
Přípravná hudební výchova
Ořechov
312
Přípravná hudební výchova
Ořechov
313
Hra na varhany
Ořechov
331
Hra na zobcovou flétnu
Ořechov
339
Hra na flétnu
Ořechov
 
244
Hra na klavír
Modřice
254
Přípravná hudební výchova
Modřice
262
Hra na violoncello
Modřice
281
Přípravná hudební výchova
Modřice
285 Zobcová flétna (PS) Modřice
286 Sólový zpěv Modřice
299 Hra na kytaru Modřice
302
Sólový zpěv Modřice
303 Hra na kytaru Modřice
328 Hra na klavír Modřice
330 Přípravná hudební výchova Modřice
334 Přípravná hudební výchova Modřice
336 Hra na zobcovou flétnu Modřice
344 Hra na kytaru Modřice
348 Hra na kytaru Modřice
353 Hra na kytaru Modřice
357 Hra na kytaru Modřice
361 Přípravná hudební výchova Syrovice
362 Sólový zpěv Modřice
ID K DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍST
267 Hra na kytaru Ořechov
273 Hra na kytaru Ořechov
346 Hra na klavír Modřice
Bez ID Hra na klavír Modřice
 
 
Výtvarný obor - přijatí žáci
Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření Pracoviště školy   
263
Výtvarná tvorba Modřice
269
Výtvarná tvorba
Ořechov
271
Výtvarná tvorba
Ořechov
282
Výtvarná tvorba
Ořechov
316 Výtvarná tvorba Modřice
345 Výtvarná tvorba
Modřice
360 Výtvarná tvorba
Modřice
                ---                  Výtvarná tvorba                       
Ořechov
ID K DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍST
288 Výtvarná tvorba Modřice
333 Výtvarná tvorba Ořechov
355 Výtvarná tvorba Modřice
 
 

Taneční obor - přijatí žáci

   Číslo přihlášky
      přijatého uchazeče   
             Studijní zaměření              Pracoviště školy   
250
Taneční tvorba
Modřice                         
253
Přípravná taneční výchova
Modřice
255 Přípravná taneční výchova Modřice
297 Přípravná taneční výchova Modřice
326 Taneční tvorba Modřice
332 Taneční tvorba Modřice
359 Taneční tvorba Modřice
365 Taneční tvorba Modřice
ID K DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍST
261 Přípravná taneční výchova Modřice

 

Literárně dramatický obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření      Pracoviště školy    
329 Divadelní tvorba
Ořechov
350 Divadelní tvorba
Ořechov
356 Divadelní tvorba Ořechov
                 327                  Divadelní tvorba                    Modřice
 

K dokončení přijímacího řízení a přijetí nových žáků je nutné vyplnit a podepsat  Přihlášku ke studiu, seznámení se Školním řádem a Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů žáků v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR, v platném a účinném znění.

V následujícím období, do pátku 16. června 2023 žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, aby si vyzvedli v odpoledních hodinách a nejlépe ihned vyplnili Přihlášky ke studiu v kanceláři ředitelství školy v Ořechově a ředitelně v Modřicích.  V budově ZŠ Syrovice úterky 6. a 13. června (13:00 - 15:00 hodin). Děkujeme.

Přijímáme nové žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení do povolené kapacity uměleckých oborů, stanovených  MŠMT a v jejím rámci studijních zaměření Školního vzdělávacího programu.
 

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání  v Základní umělecké škole Ořechov a děkujeme za účast na talentových přijímacích zkouškách pro školní rok 2023/2024.

Po zkušenostech z předchozích let dochází k dílčím změnám na začátku školního roku a v průběhu měsíce září i k následnému doplnění žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. Budete v tomto případě kontaktováni ředitelem školy.

 
V Ořechově 1. června 2023
Mgr. Petr Křivánek