Talentové a přijímací zkoušky šk.rok 2022/2023

Přijatí uchazeči ke studiu v Základní umělecké škole Ořechov, příspěvková organizace, do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně - dramatického oboru pro školní rok 2022/2023 na základě výsledku talentových a přijímacích zkoušek, stanovené kapacity školy a počtu žáků v jednotlivých studijních zaměřeních:

Hudební obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření
Pracoviště školy
158
Hra na kytaru
Ořechov
162
Přípravná hudební výchova
Ořechov
163
Přípravná hudební výchova
Ořechov
165
Hra na kytaru
Ořechov
166
Hra na kytaru
Ořechov
185
Hra na zobcovou flétnu
Ořechov
186
Hra na housle
Ořechov
187
Přípravná hudební výchova
Ořechov
188
Hra na kytaru
Modřice
196 Hra na violoncello Modřice
197
Přípravná hudební výchova
Syrovice
198
Hra na housle
Modřice
199
Hra na zobcovou flétnu
Modřice
200
Přípravná hudební výchova
Ořechov
204
Hra na akordeon
Ořechov
205
Hra na housle
Modřice
206
Přípravná hudební výchova
Modřice
211
Hra na kytaru
Modřice
214
Hra na zobcovou flétnu Modřice
216
Hra na zobcovou flétnu
Modřice
217
Hra na bicí nástroje
Ořechov
218
Přípravná hudební výchova
Modřice
220
Hra na trubku
Ořechov
222 Hra na zobcovou flétnu Ořechov
223 Hra na kytaru Ořechov
224 Sólový zpěv Ořechov
229
Hra na bicí nástroje Ořechov
233 Hra na kytaru Syrovice
238 Hra na kytaru Ořechov
239 Přípravná hudební výchova Ořechov
243 Hra na trubku Ořechov
ID K DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍST
168 Hra na flétnu  
182 Hra na kytaru  
183 Hra na housle  
184 Hra na akordeon  
 
 
Výtvarný obor - přijatí žáci
Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření Pracoviště školy   
160
Výtvarná tvorba Modřice
161
Výtvarná tvorba
Modřice
167
Výtvarná tvorba
Ořechov
175
Výtvarná tvorba
Ořechov
212 Výtvarná výchova Ořechov
213 Výtvarná tvorba
Modřice
231 Výtvarná tvorba
Modřice
235 Přípravná výtvarná výchova
Ořechov
237 Výtvarná tvorba
Modřice
 
 

Taneční obor - přijatí žáci

   Číslo přihlášky
      přijatého uchazeče   
             Studijní zaměření              Pracoviště školy   
179
Přípravná taneční výchova
Modřice                         
190
Přípravná taneční výchova
Modřice
219 Taneční tvorba Modřice
228 Taneční tvorba Modřice
232 Přípravná taneční výchova Modřice
236 Přípravná taneční výchova Modřice

 

Literárně dramatický obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření      Pracoviště školy    
172 Přípravná dramatická výchova
Ořechov
178 Herectví       
Ořechov
194 Přípravná dramatická výchova Ořechov
203 Herectví Ořechov
215 Herectví Ořechov
221 Herectví Ořechov
227 Herectví Ořechov
1000 Herectví Modřice
1001 Herectví Modřice
 

K dokončení přijímacího řízení a přijetí nových žáků je nutné vyplnit a podepsat  Přihlášku ke studiu ve školním roce 202/2023, seznámení se školním řádem a Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů žáků v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR, v platném a účinném znění.

V následujícím období, do pátku 17. června 2022 žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, aby si vyzvedli v odpoledních hodinách a nejlépe ihned vyplnili Přihlášky ke studiu v kanceláři ředitelství školy v Ořechově a ředitelně v Modřicích.  V budově ZŠ Syrovice úterky 7. a 14. června (17:00 - 18:00 hodin). Děkujeme.

Přijímáme nové žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení do povolené kapacity uměleckých oborů, stanovených  MŠMT a v jejím rámci studijních zaměření Školního vzdělávacího programu.
 

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání  v Základní umělecké škole Ořechov a děkujeme za účast na talentových přijímacích zkouškách pro školní rok 2022/2023.

Po zkušenostech z předchozích let dochází k dílčím změnám na začátku školního roku a v průběhu měsíce září i k následnému doplnění žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. Budete v tomto případě kontaktováni ředitelem školy.

 
V Ořechově 1. června 2022
Mgr. Petr Křivánek