Talentové a přijímací zkoušky šk.rok 2021/2022

Přijatí uchazeči ke studiu v Základní umělecké škole Ořechov, příspěvková organizace, do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně - dramatického oboru pro školní rok 2021/2022 na základě výsledku talentových a přijímacích zkoušek, maximální povolené kapacity školy a počtu žáků v jednotlivých studijních zaměřeních:

Hudební obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření
Pracoviště školy
91
Přípravná hudební výchova
Ořechov
92
Hra na klavír
Modřice
93
Přípravná hudební výchova
Modřice
94
Přípravná hudební výchova
Modřice
96
Přípravná hudební výchova
Modřice
97
Přípravná hudební výchova
Modřice
98
Hra na kytaru
Modřice
100
Hra na housle
Ořechov
106
Sólový zpěv
Modřice
107 Hra na kytaru Ořechov
108
Přípravná hudební výchova
Ořechov
110
Hra na klavír
Ořechov
111
Hra na flétnu
Modřice
112
Přípravná hudební výchova
Modřice
118
Hra na zobcovou flétnu
Ořechov
120
Hra na klavír
Ořechov
121
Sólový zpěv
Modřice
125
Přípravná hudební výchova
Syrovice
126
Hra na zobcovou flétnu Ořechov
128
Sólový zpěv
Modřice
132
Přípravná hudební výchova
Modřice
133
Hra na klavír
Ořechov
135
Hra na klavír
Ořechov
136 Přípravná hudební výchova Modřice
138 Hra na housle Modřice
142 Hra na klavír Modřice
145
Hra na akordeon Ořechov
150 Hra na flétnu Modřice
152 Přípravná hudební výchova Ořechov
153 Hra na akordeon Ořechov
156 Hra na flétnu Modřice
157 Hra na bicí nástroje Modřice
bez Hra na kytaru Syrovice
ID K DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍST
116 Hra na flétnu  
139 Hra na klavír  
155 Hra na kytaru  
 
 
Výtvarný obor - přijatí žáci
Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření Pracoviště školy   
119
Výtvarná tvorba Ořechov
122
Výtvarná tvorba
Ořechov
123
Výtvarná tvorba
Modřice
130
Výtvarná tvorba
Modřice
131 Přípravná výtvarná výchova Modřice
140 Výtvarná tvorba
Ořechov
146 Výtvarná tvorba
Ořechov
149 Přípravná výtvarná výchova
Modřice
154 Výtvarná tvorba
Ořechov
 
 

Taneční obor - přijatí žáci

   Číslo přihlášky
      přijatého uchazeče   
             Studijní zaměření              Pracoviště školy   
134
Taneční tvorba
Modřice                         
137
Přípravná taneční výchova
Modřice

 

Literárně dramatický obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření      Pracoviště školy    
109 Přípravná dramatická výchova
Ořechov
124 Herectví       
Ořechov
bez Herectví        Ořechov
bez Přípravná dramatická výchova Ořechov
 
Přijatí uchazeči bez přiděleného ID budou kontaktováni ředietelem školy

K dokončení přijímacího řízení a přijetí nových žáků je nutné vyplnit a podepsat  Přihlášku ke studiu, seznámení se školním řádem a Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů žáků v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR, v platném a účinném znění.

V následujícím období, do pátku 18. června 2021 žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, aby si vyzvedli v odpoledních hodinách a nejlépe ihned vyplnili Přihlášky ke studiu v kanceláři ředitelství školy v Ořechově a ředitelně v Modřicích.  Z důvodu zahájení rekonstrukce budovy ZŠ Syrovice od 7. června poprosíme o návštěvu rodičů přijatých žáků na výše uvedených místech. Děkujeme.

Přijímáme nové žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení do povolené kapacity uměleckých oborů, stanovených  MŠMT a v jejím rámci studijních zaměření Školního vzdělávacího programu.
 

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání  v Základní umělecké škole Ořechov a děkujeme za účast na talentových přijímacích zkouškách pro školní rok 2021/2022.

Po zkušenostech z předchozích let dochází k dílčím změnám a v průběhu měsíce září možnému dalšímu doplnění žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. Budete v tomto případě kontaktováni ředitelem školy.

 
V Ořechově 1. června 2021
Mgr. Petr Křivánek