Talentové a přijímací zkoušky šk.rok 2019/2020

Přijatí uchazeči ke studiu v Základní umělecké škole Ořechov, příspěvková organizace, do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně - dramatického oboru pro školní rok 2019/2020 na základě výsledku talentových a přijímacích zkoušek, maximální povolené kapacity školy a počtu žáků v jednotlivých studijních zaměřeních:

Hudební obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření
Pracoviště školy
1434
Hra na klavír
Ořechov
1436
Hra na trubku
Ořechov
1462
Hra na klavír
Ořechov
1467
Hra na kytaru
Ořechov
1559
Přípravná hudební výchova
Ořechov
1612
Hra na housle
Ořechov
1629
Přípravná hudební výchova
Ořechov
1725
Hra na kytaru
Ořechov
1755
Přípravná hudební výchova
Ořechov
     
1424
Přípravná hudební výchova
Modřice
1428
Hra na klavír
Modřice
1430
Hra na housle
Modřice
1444
Hra na příčnou flétnu
Modřice
1445
Hra na kytaru
Modřice
1449
Přípravná hudební výchova
Modřice
1479
Hra na klarinet
Modřice
1483
Přípravná hudební výchova
Modřice
1491
Hra na kytaru
Modřice
1506
Hra na housle
Modřice
1516
Hra na příčnou flétnu
Modřice
1669
Hra na saxofon
Modřice
1797
Hra na bicí nástroje
Modřice
     
1481 Přípravná hudební výchova Syrovice
1606 Přípravná hudební výchova Syrovice
1741
Přípravná hudební výchova Syrovice
 
 
Výtvarný obor - přijatí žáci
Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření Pracoviště školy   
1476
Výtvarná tvorba
Ořechov
2001
Výtvarná tvorba
Ořechov
2002
Výtvarná tvorba
Ořechov
2003
Přípravná výtvarná výchova
Ořechov
     
1431 Výtvarná tvorba
Modřice
1461 Výtvarná tvorba
Modřice
1511 Výtvarná tvorba
Modřice
1767 Výtvarná tvorba
Modřice
2004 Výtvarná tvorba
Modřice
 
 

Taneční obor - přijatí žáci

   Číslo přihlášky
      přijatého uchazeče   
             Studijní zaměření              Pracoviště školy   
1441
Přípravná taneční výchova
Modřice                         
1498
Přípravná taneční výchova
Modřice
1546 Přípravná taneční výchova Modřice

 

Literárně dramatický obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření      Pracoviště školy    
1453 Přípravná dramatická výchova
Ořechov
1551 Herectví       
Ořechov
 

K dokončení přijímacího řízení a přijetí nových žáků je nutné vyplnit a podepsat  Přihlášku ke studiu. Prosím dostavte se dle níže uvedených dispozic k dokončení nutných náležitostí, bez nichž nelze studium v ZUŠ Ořechov zahájit.

Žádáme zákonné zástupce žáků a žáky zletilé, aby se dostavili ve dnech:

10. - 20. června 2019 (pondělí až čtvrtek) v době 14.00 – 17.00 nebo 14. a 21. června (pátek) v době 13.00 - 15.00 na pracoviště ZUŠ Ořechov, Komenského 4,  a  ZUŠ Modřice, Benešova 271, k vyplnění závazné Přihlášky ke studiu.

Přijatí uchazeči na odloučené pracoviště v Syrovicích  10. června v době 12.30 - 15.30.

Pokud se nemůžete dostavit z vážných důvodů, volejte ve výše uvedených dnech řediteli školy na telefon - 737 044 728.

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání v Základní umělecké škole Ořechov. Po zkušenostech z předchozích let může dojít k dílčím změnám a v průběhu měsíce září dalšímu doplnění žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. Budete v tomto případě kontaktováni ředitelem školy. Z důvodu nutného dodržení maximální povolené kapacity uměleckých oborů stanovené naším zřizovatelem (Jihomoravský kraj), nemůžeme přijmout všechny talentované účastníky přijímacího řízení.
Neumístěným uchazečům nabídneme případně možnost studia v kurzech uměleckého vzdělávání, organizovaných spolkem SRPŠ při ZUŠ Ořechov (Spolek rodičů a přátel školy). Výuka probíhá v prostorách naší školy, začne dle zájmu od měsíce října 2019 a je personálně zajištěna prostřednictvím SRPŠ. V případě zájmu volejte V MĚSÍCI ZÁŘÍ předsedkyni spolku paní Irenu Pšeničkovou, telefonní č. 723 627 389 a na stránkách školy www.zusmore.cz oddíl SRPŠ - Kurzy uměleckého vzdělávání.
 
V Ořechově 7. června 2019
Mgr. Petr Křivánek