Talentové a přijímací zkoušky šk.rok 2018/2019

Přijatí uchazeči ke studiu v Základní umělecké škole Ořechov, příspěvková organizace, do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně - dramatického oboru pro školní rok 2018/2019 na základě výsledku talentových zkoušek, maximální povolené kapacity školy a počtu žáků v jednotlivých studijních zaměřeních:

Hudební obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření
Pracoviště školy
808
Hra na klarinet
Ořechov
812
Hra na zobcovou flétnu
Ořechov
825
Hra na zobcovou flétnu
Ořechov
832
Přípravná hudební výchova
Ořechov
841
Přípravná hudební výchova
Ořechov
856
Přípravná hudební výchova
Ořechov
876
Hra na housle
Ořechov
890
Přípravná hudební výchova
Ořechov
1065
Přípravná hudební výchova
Ořechov
1098
Přípravná hudební výchova
Ořechov
1155
Hra na housle
Ořechov
1175
Hra na zobcovou flétnu
Ořechov
1211
Hra na saxofon
Ořechov
1224
Hra na klavír
Ořechov
2018
Hra na tenor
Ořechov
     
814
Hra na klavír
Modřice
815
Přípravná hudební výchova
Modřice
816
Hra na bicí nástroje
Modřice
872
Přípravná hudební výchova
Modřice
894
Hra na zobcovou flétnu
Modřice
895
Hra na kytaru
Modřice
969
Přípravná hudební výchova
Modřice
1002
Hra na kytaru
Modřice
1030
Hra na kytaru
Modřice
1052
Hra na klavír
Modřice
1072
Hra na kytaru
Modřice
1095
Hra na klavír
Modřice
1100
Hra na zobcovou flétnu
Modřice
1159
Přípravná hudební výchova
Modřice
1160
Hra na klavír
Modřice
1163 Přípravná hudební výchova Modřice
1164 Přípravná hudební výchova Modřice
1191 Sólový zpěv Modřice
1200 Hra na příčnou flétnu Modřice
1209 Přípravná hudební výchova Modřice
     
804 Přípravná hudební výchova Syrovice
1058 Přípravná hudební výchova Syrovice
1135
Hra na klavír Syrovice
 
Čísla k případnému doplnění žáků na začátku školního roku 2018/2019
790
828
837
1108
1081
 
 
Výtvarný obor - přijatí žáci
Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření Pracoviště školy   
877
Výtvarná tvorba
Ořechov
944
Přípravná výtvarná výchova
Ořechov
952/956
Výtvarná tvorba
Ořechov
1083
Přípravná výtvarná výchova
Ořechov
1134 Výtvarná tvorba
Ořechov
     
787 Přípravná výtvarná výchova
Modřice
878 Výtvarná tvorba
Modřice
881 Výtvarná tvorba
Modřice
1104 Výtvarná tvorba
Modřice
1120 Výtvarná tvorba
Modřice
1181 Výtvarná tvorba
Modřice
1207 Výtvarná tvorba
Modřice
1210 Výtvarná tvorba
Modřice
1232 Výtvarná tvorba
Modřice
 
 

Taneční obor - přijatí žáci

   Číslo přihlášky
      přijatého uchazeče   
             Studijní zaměření              Pracoviště školy   
902
Taneční průprava
Modřice                         
1006
Přípravná taneční výchova
Modřice

 

Literárně dramatický obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření      Pracoviště školy    
875
Herectví
Ořechov
1004 Herectví
Ořechov
1063 Přípravná dramatická výchova       
Ořechov
                                    
851 Herectví
Modřice
 

K dokončení přijímacího řízení a přijetí nových žáků je nutné vyplnit a podepsat  Přihlášku ke studiu. Prosím dostavte se dle níže uvedených dispozic k dokončení nutných náležitostí, bez nichž nelze studium v ZUŠ Ořechov zahájit.

Žádáme zákonné zástupce žáků a žáky zletilé, aby se dostavili ve dnech:

11. - 21. června (pondělí až čtvrtek) v době 14.00 – 17.00 nebo 15. a 22. června (pátek) v době 14.00 - 16.00 na pracoviště ZUŠ Ořechov, Komenského 4,  a  ZUŠ Modřice, Benešova 271, k vyplnění závazné Přihlášky ke studiu.

Přijatí uchazeči na odloučené pracoviště v Syrovicích  11. června v době 12.30 - 15.30.

Pokud se nemůžete dostavit z vážných důvodů, volejte ve výše uvedených dnech řediteli školy na telefon - 737 044 728.

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání v Základní umělecké škole Ořechov. Po zkušenostech z předchozích let může dojít k dílčím změnám a v průběhu měsíce září dalšímu doplnění žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. Budete v tomto případě kontaktováni ředitelem školy. Z důvodu nutného dodržení maximální povolené kapacity uměleckých oborů stanovené naším zřizovatelem (Jihomoravský kraj), nemůžeme přijmout všechny talentované účastníky přijímacího řízení.
Neumístěným uchazečům nabízíme možnost studia v kurzech uměleckého vzdělávání, organizovaných spolkem SRPŠ při ZUŠ Ořechov (Spolek rodičů a přátel školy). Výuka probíhá v prostorách naší školy, začne dle zájmu od měsíce října 2018 a je personálně kvalitně zajištěna prostřednictvím SRPŠ. V případě zájmu volejte V MĚSÍCI ZÁŘÍ předsedkyni spolku paní Ireně Pšeničkové, telefonní č. 723 627 389 a na stránkách školy www.zusmore.cz oddíl SRPŠ - Kurzy uměleckého vzdělávání.
 
V Ořechově 8. června 2018
Mgr. Petr Křivánek