Slavnostní zasazení lípy před radnicí v Modřicích

Město Modřice u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky, uspořádalo slavnostní zasazení lípy, jakožto národního symbolu a odhalení pamětní desky k této události. V rámci oslav vystoupili žáci základní a umělecké školy.

Školní dechový orchestr Taškaříci se zpěvačkou Barborou Cvekovou pod pedagogickým vedením MgA. Františka Kříže vystoupil s pestrým programem. Nejprve zazněla v jejich podání slavnostní Fantára (B.Smetana), následovala česká státní hymna Kde domov můj (F.Škroup) a lidová píseň Stará lípa (L.Kubeš). Po proslovu pana starosty Ing. Josefa Šišky a předsedy kulturně-školské komise MUDr. Jiřího Ventruby, CSc. byly občané města vyzváni k samotnému zasazení stromu a během tohoto aktu hráli Taškaříci směs lidových písní. Za své vystoupení byly odměněni zaslouženým potleskem.

Atmosféru akce si můžete přiblížit na přiložených fotografiích.