Příspěvek do Ořechovského a Modřického zpravodaje

Příspěvek do Ořechovského a Modřického zpravodaje

Vážení občané.

Začátek adventního času, do kterého vstupujeme, je spojen s očekáváním a současně jistě, nejen u nás, v Základní umělecké škole Ořechov, s potřebou a přáním poděkovat v závěru kalendářního roku 2015 za přízeň a důvěru všem, kteří podporují činnost Základní umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Modřicích a odloučeným pracovištěm Syrovicích.

Dovolte mi na tomto místě vyjádřit velký dík obci Ořechov, jejím zastupitelům, vedení obce, panu starostovi Josefu Brabencovi, panu místostarostovi Tomáši Dudíkovi a všem zaměstnancům Obecního úřadu Ořechov, dále městu Modřice, jeho zastupitelům, vedení města, panu starostovi Ing. Josefu Šiškovi, paní místostarostce Ing. Haně Chybíkové a všem zaměstnancům Městského úřadu za vstřícnost a podporu, které se nám dlouhodobě a opakovaně dostává. Vždy zde nacházíme pochopení a snahu pomoci, přestože nejsou našimi zřizovateli. O to více si jí ceníme. Je dokladem zájmu o námi poskytovaný druh uměleckého vzdělávání dětí, které jsou naší budoucností.

Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy, v čele s jeho předsedkyní paní Irenou Pšeničkovou je spojovníkem, který nám pomáhá vytvářet a rozvíjet i vztahy s rodiči našich žáků, které jsou pro nás velmi podstatné.

Rádi jsme se s Vámi setkali na vánočních koncertech žáků. Na zlatou neděli, 20. prosince od 11. 30 hodin v Brně na náměstí Svobody vystoupili jako reprezentanti školy, obce i města klarinetové a flétnové kvarteto a dechová kapela Taškaříci. V tentýž den 20. prosince, se uskutečnil v kostele svatého Jiří v Tikovicích od 14. 00 hodin duchovní koncert, na kterém se představili žáci a učitelé školy.

Přeji Vám, občanům obcí Ořechov, Syrovice  a města Modřice, velmi příjemné prožití vánočních svátků, úspěšný a dobrý nadcházející rok 2016.

Mgr. Petr Křivánek, ředitel školy