Přijímací zkoušky šk.rok 2017/2018

Přijatí uchazeči ke studiu v Základní umělecké škole Ořechov, příspěvková organizace, do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně - dramatického oboru pro školní rok 2017/2018 na základě výsledku talentových zkoušek, maximální povolené kapacity školy a počtu žáků v jednotlivých studijních zaměřeních.

K dokončení přijímacího řízení a přijetí nových žáků je nutné vyplnit a podepsat  Přihlášku ke studiu a souhlas se zpracováním osobních údajů zákonným zástupcem nezletilého žáka, nebo žákem zletilým. Prosím dostavte se dle níže uvedených dispozic k dokončení nutných náležitostí, bez nichž nelze studium v ZUŠ Ořechov zahájit.

Žádáme zákonné zástupce žáků a žáky zletilé, aby se dostavili ve dnech:

26. - 29. června (pondělí až čtvrtek) v době 14.00 – 17.00 na pracoviště ZUŠ Ořechov, Komenského 4,  a  ZUŠ Modřice, Benešova 271, k vyplnění závazné Přihlášky ke studiu.

Přijatí uchazeči na odloučené pracoviště v Syrovicích budou k vyplnění Přihlášky kontaktováni telefonicky zástupkyní ředitele školy.

Pokud se nemůžete dostavit z vážných důvodů, volejte ve výše uvedených dnech řediteli školy na telefon - 737 044 728.

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání v Základní umělecké škole Ořechov. Po zkušenostech z předchozích let může dojít k dílčím změnám a následnému dalšímu doplnění dalšími žáky v průběhu měsíce září. Budete v tomto případě kontaktováni ředitelem školy. Z důvodu nutného dodržení maximální povolené kapacity uměleckých oborů stanovené naším zřizovatelem (Jihomoravský kraj), nemůžeme přijmout všechny talentované účastníky přijímacího řízení. Neumístěným uchazečům nabízíme možnost studia v kurzech uměleckého vzdělávání, organizovaných spolkem SRPŠ při ZUŠ Ořechov (Spolek rodičů a přátel školy). Výuka probíhá v prostorách naší školy, začne dle zájmu od měsíce října 2017 a je personálně kvalitně zajištěna prostřednictvím SRPŠ. Bližší  informace získáte od předsedkyně spolku paní Ireny Pšeničkové, telefonní č. 723 627 389 a na stránkách školy www.zusmore.cz oddíl SRPŠ - Kurzy uměleckého vzdělávání.
 
Hudební obor - přijatí žáci
Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření
Pracoviště školy
133
Přípravná hudební výchova
Ořechov
134
Hra na zobcovou flétnu
Ořechov
135
Hra na klavír
Ořechov
143
Hra na klarinet
Ořechov
146
Přípravná hudební výchova
Ořechov
172
Hra na housle
Ořechov
182
Hra na zobcovou flétnu
Ořechov
183
Hra na akordeon
Ořechov
190
Přípravná hudební výchova
Ořechov
293
Hra na klavír
Ořechov
300
Hra na housle
Ořechov
468
Hra na klavír
Ořechov
504
Hra na klavír
Ořechov
830
Hra na klavír
Ořechov
     
140
Hra na zobcovou flétnu
Modřice
141
Hra na zobcovou flétnu
Modřice
187
Hra na kytaru
Modřice
206
Hra na klavír
Modřice
208
Přípravná hudební výchova
Modřice
213
Hra na kytaru
Modřice
239
Sólový zpěv
Modřice
315
Hra na elektrickou kytaru
Modřice
328
Hra na zobcovou flétnu
Modřice
329
Hra na zobcovou flétnu
Modřice
330
Sólový zpěv
Modřice
374 - V
Hra na klavír
Modřice
374 - A
Přípravná hudební výchova
Modřice
457
Přípravná hudební výchova
Modřice
464
Hra na bicí nástroje
Modřice
490 Hra na violoncello Modřice
526 Hra na kytaru Modřice
540 Přípravná hudební výchova Modřice
638 Přípravná hudební výchova Modřice
639 Přípravná hudební výchova Modřice
656 Hra na violoncello Modřice
     
168 Přípravná hudební výchova Syrovice
231 Přípravná hudební výchova Syrovice
476
Hra na klavír Syrovice
485 Přípravná hudební výchova Syrovice
585 Přípravná hudební výchova Syrovice
 
Čísla kódů k případnému doplnění žáků na začátku školního roku 2017/2018
152
176
207
 
 
Výtvarný obor - přijatí žáci
Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření Pracoviště školy   
171
Výtvarná tvorba
Ořechov
194
Výtvarná tvorba
Ořechov
559
Výtvarná tvorba
Ořechov
614
Přípravná výtvarná tvorba
Ořechov
 
Čísla kódů k případnému doplnění žáků na začátku školního roku 2017/2018
411
 
 
Taneční obor - přijatí žáci
   Číslo přihlášky
      přijatého uchazeče   
             Studijní zaměření              Pracoviště školy   
677
Přípravná taneční výchova       
Modřice                         
730
Přípravná taneční výchova
Modřice

Čísla kódů k případnému doplnění žáků na začátku školního roku 2017/2018

138
303
505
 
 
Literárně dramatický obor - přijatí žáci
Číslo přihlášky
přijatého uchazeče
Studijní zaměření      Pracoviště školy    
167
Přípravná dramatická výchova
Ořechov
188 Herectví
Ořechov
499 Přípravná dramatická výchova       
Ořechov
                                    
465 Herectví
Modřice
640 Herectví
Modřice
 
V Ořechově 25. června 2017                      
Mgr. Petr Křivánek