Přihláška do kurzu

 

!!!   Od roku 2016 se cena kursovného u individuálních kurzů zvýšila  !!!

Vážení rodiče a zájemci o kurzy uměleckého vzdělávání.

Ráda bych Vám výše uvedenou skutečnost osvětlila.

Individuální kurzy byly spolkem dotované ve výši téměř 1.500,- Kč za školní rok. Zájem o ně byl zpočátku ojedinělý, ale od loňského roku se situace změnila.

Členové našeho spolku pracují zcela nezištně, ve svém volném čase a naše organizace je nezisková. Příjem má pouze z členských příspěvků a darů laskavých rodičů a příznivců. Proto, abychom mohli i nadále kurzy uměleckého vzdělávání organizovat, musí být veškeré náklady hrazeny z kursovného.

Děkuji Vám za pochopení.

Irena Pšeničková, předsedkyně spolku
 

Přihláška (2 strany) platná pro školní rok 2017/2018, formulář naleznete zde:

   pdf.jpg