Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve Hře na akordeon

ZUŠ v Tišnově se pro školní rok 2015/2016, stala pořadatelem Okresního kola soutěže žáků ZUŠ ČR ve Hře na akordeon. Soutěž se konala 18.2.2016 a z naší školy se jí zúčastnil Vojtěch Jirků, žák akordeonové třídy p. učitelky MgA. Hany Kalendové. Vystoupení se mu vydařilo a získal tak 1. místo ve II. kategorii s postupem do Krajského kola.

bla_05.jpg

Blahopřejeme žákovi Hudebního oboru
Vojtěchovi Jirků
studijní zaměření Hra na akordeon
ze třídy p. uč. MgA. Hany Kalendové

k 1. místu ve II. kategorii s postupem do Krajského kola.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a v další soutěži přejeme mnoho úspěchů.