Okénko

logo_-_klavesy_a_noty.jpg

novy_rok_2014.jpg


Modřický zpravodaj č. 11/2013

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Přijměte prosím naše pozvání na Vánoční tvoření – výroba adventních věnců. Pojďte si spolu s námi připomenout, co dělá Vánoce Vánocemi. Jak příjemné je na chvilku se v běhu vánočních příprav zastavit, posedět a „poklábosit“. Jsou věci, které spolehlivě umí vyvolat pocit pohody a klidu. Vůně a melodie, které připomenou, že se u štědrovečerní tabule na chvilku zastaví čas a my se sejdeme se svými nejbližšími. K tomu všemu patří i náležitá výzdoba a také adventní věnec. I letos to může být ten, který si sami vyrobíte. I tentokrát budete mít k dispozici vše potřebné – materiál, pomoc i občerstvení. Mnozí z Vás byli u nás už v loni a fotografie toho co se Vám povedlo, jsou na webových stránkách sdružení http://www.zusmore.cz/node/93 . Pro ty z Vás, kteří přijdete poprvé mohou snímky sloužit jako inspirace. Přijďte tedy v pátek 29.11.2013, před první adventní nedělí, do sálu žluté budovy ZUŠ v Modřicích na ulici Benešova 268. Na dalších stránkách tohoto Zpravodaje naleznete pozvánku. Těšíme se na setkání s Vámi.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389 irena@psenickova.cz , bank.účet sdružení č. 2800244838 / 2010

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 11/2013 IrP


Modřický zpravodaj č. 10/2013

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Školní rok už je v plném proudu a stejně jako v loni, jsme si jeho začátek zpříjemnili malým podzimním festivalem dětského umění. Letošní Kaštánkové veselí se konalo v poněkud netradičních prostorách, kdy jsme využili pohostinnosti paní ředitelky Koubkové a obsadili jsme vestibul ZŠ na ulici Benešova. Ve všem ostatním jsme se ovšem drželi „tradice“. Děti, které vystupovaly, byly skvělé. Každé vystoupení bylo osobité, každé mělo něco do sebe. Udělali tak radost nejen nám divákům, ale i sami sobě. Děkujeme všem účinkujícím i jejich pedagogům, kteří letos měli ztíženou práci díky vysoké nemocnosti svých svěřenců. I přes tuto nepřízeň sestavili program pestrý a kvalitní. I letos byli všichni, kteří se zúčastnili přidružených soutěží, odměněni drobnou pozorností a jeden vylosovaný si navíc odnesl i velký dort. V rámci výtvarné dílny pana učitele Bernáta a jeho žákyň, se tentokrát konalo i zdobení hrnečků a malování na obličej pod vedením paní Jany Studené. Pan Kapitánik se pak postaral o další zábavu. Diskotéka sice měla poněkud menší účast, zato nafukovací hrad byl díky pěknému počasí doslova obležený. O občerstvení se i letos postaraly členky SRPŠ při ZŠ Modřice a přispěli tak k celkové pohodě sobotního odpoledne. Letošní „Kaštánky“ se povedly. Několik fotografií z akce si můžete prohlédnout na stránkách našeho sdružení: http://www.zusmore.cz/node/168 a http://www.zusmore.cz/node/176 . Závěrem bych chtěla poděkovat zastupitelstvu a pracovníkům města Modřice. I přesto, že se nakonec akce konala jinde, i letos jsme měli zdarma k dispozici jak areál Pod Kaštany, tak i zahradní stany pro obecenstvo. Paní Habartová pro nás zase sama zajistila už v únoru volný termín. Jsme rádi, že nám město Modřice vychází vstříc a že je naše spolupráce bezvadná. V neposlední řadě patří naše díky i obchodníkům z Modřic, Ořechova a Syrovic, kteří nám pravidelně umožňují umístit plakátky ve výlohách svých obchodů. Pokud se našich akcí účastníte rádi, pak přijměte pozvání na Vánoční tvoření – výroba adventních věnců. Před první adventní nedělí, v pátek 29.11.2013, se sejdeme v sále žluté budovy ZUŠ v Modřicích, na ulici Benešova 268. Prohlédněte si prosím přiloženou pozvánku a poznamenejte si v kalendáři. Těšíme se na setkání s Vámi.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389 irena@psenickova.cz, bank.účet sdružení č. 2800244838 / 2010

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 10/2013, Ořechovský zpravodaj č. 3/2013 IrP


Modřický zpravodaj č. 07+08/2013

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Konec června byl obdobím konců i začátků a v neposlední řadě také bilance uplynulého období. Pro žáčky skončil spolu s předaným vysvědčením rok školní, no a pro naše sdružení s podaným daňovým přiznáním zase rok účetní – to je co se týče konců. Na „konec“ musí zákonitě navazovat „začátek“. Sluníčka, léta, dovolených, vody, trávy, odpočinku ... prostě prima věcí, které patří k prázdninám. A na závěr nám zbylo „bilancování“. Konečně se čas nepatrně zpomalil a já jsem měla možnost prohlédnout archiv roku 2012 a uspořádat všechny akce a akcičky, které jsme díky Vaší podpoře a zájmu mohli pro naše – Vaše děti udělat. Nejprve děkuji všem velkorysým dárcům a přispěvatelům, jejichž jména pravidelně doplňujeme na našich webových stránkách. Poskytli jste finanční částky, které za uplynulý rok činily úhrnem rovných 12.050,-Kč. Velice Vám děkujeme a doufáme, že nám svou přízeň zachováte i nadále. Vaším přičiněním, jsme mohli nakoupit odměny, dárky a pozornosti v celkové hodnotě 15.735,-Kč všem žákům ZUŠky, kteří si to zasloužili. Přikládám soupis akcí, které jsme pořádali a vystoupení, soutěží a koncertů, kde jsme alespoň nadělovali: - Kaštánkové veselí 2012 – 1.ročník podzimního festivalu dětského umění, ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Modřice; - Otevření kurzů uměleckého vzdělávání pro 28 účastníků; - Vánoční tvoření – výroba adventních věnců; - Stánek na Vánočních trzích pořádaných ZŠ Modřice; - Rozsvěcení vánočního stromu v Ořechově, Syrovicích a Silůvkách - odměny; -Vánoční koncerty v Ořechově a Modřicích - odměny; - Adventní vystoupení tanečního oboru v Modřicích - odměny; - Okresní a krajské kolo Národní soutěže v komorní hře - slevové kupóny na nákup lístků na představení ND v Brně, v celkové hodnotě 1.000,- pro úspěšné účastníky z naší školy (info na www.zusmore.cz, archiv koncertů a akcí); - Příspěvek na lístek do Janáčkova divadla pro 4 žáky za vzornou reprezentaci školy v celkové hodnotě 200,-Kč; - Společný koncert žáků ZUŠ Ořechov a Musikschule Hohenau an der March z Dolního Rakouska - 5 balíčků ryze českých sladkostí v hodnotě 600,-Kč (foto na www.zusmore.cz, archiv koncertů a akcí); - Koncert Ve víru klavíru, který se konal ve spolupráci se ZUŠ Židlochovice - odměny; - Vystoupení literárně dramatického oboru na Autorském čtení v knihovně Kulturního centra v Ořechově - odměny; Koncert ke Dni matek v Ořechově - odměny; - Závěrečné vystoupení tanečního oboru v Modřicích - odměny; - IX. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů (více na www.zusmore.cz, archiv koncertů a akcí) – odměny pro dva úspěšné účastníky; - Závěrečný koncert hudebního oboru v Ořechově a Modřicích – odměny; - Uhradili jsme náklady spojené se zakoupením dárků a květin pro 18 absolventů šk.roku 2011/2012 v celkové hodnotě bezmála 5.200,-Kč. Bilanci máme tímto za sebou, ale protože prázdniny mají ty nejkratší dny ze všech v celém roce, je mou milou povinností Vás děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce ... zkrátka všechny pozvat jménem obou sdružení, SRPŠ při ZŠ Modřice i SRPŠ při ZUŠ Ořechov, na 2. ročník podzimního festivalu dětského umění. ANO. Kaštánkové veselí má své pokračování a tak si prosím nezapomeňte přečíst přiloženou pozvánku a poznamenat si do kalendáře, že v sobotu 21.září 2013, se od 15:00 hodin koná v areálu Pod kaštany – KAŠTÁNKOVÉ VESELÍ 2013. Na Vaši účast se moc těšíme. Nyní Vám však přeji krásné prázdniny, sluníčko, příjemnou dovolenou, odpočinek a krásné zážitky.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389 irena@psenickova.cz, bank.účet sdružení č. 2800244838 / 2010

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 07+08/2013 IrP


Modřický zpravodaj č. 03/2013

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Dovolte mi, abych Vás pozvala na 8.členskou schůzi našeho sdružení: Kdy: v pondělí , 29.4.2013 V kolik hodin: v 16:30 Kde: OŘECHOV, Komenského 4, budova ZUŠ Kdo: přijďte všichni, koho zajímá co naše sdružení dělá a co připravujeme.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389 irena@psenickova.cz, bank.účet č. 2800244838 / 2010

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 03/2013. IrP


Modřický zpravodaj č. 01/2013

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Starý rok už je nenávratně pryč. V peněžence se mnohým z nás ukrývá malá šupinka z loňského vánočního kapra, PFka někde ještě stále zdobí dvířka lednice a v myšlenkách se vracíme k novoročnímu předsevzetí, které jsme si dali s tím, že to co jsme vyslovili nahlas před rodinou nebo přáteli, bude snadněji splnitelné. To všechno děláme z jediného důvodu. Tím je naděje. Někteří věříme, že přijdou nové možnosti a výzvy, jiní doufáme, že nám zůstane zachováno všechno, co jsme si dosud zbudovali. V naději zkrátka věříme všichni. Tak ať vás naděje neopouští, stejně jako zdraví, láska a štěstí. Ať se plní přání, ať je z čeho se radovat a život ať vám „ladí“, jako dobrá muzika. To vše a ještě mnohem víc, vám v novém roce 2013, přejí členové SRPŠ a pedagogický sbor ZUŠ Ořechov-Modřice.

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 01/2013. IrP


Modřický zpravodaj č. 12/2012

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

V minulém zpravodaji jsme vás pozvali na akci Vánoční tvoření – výroba adventních věnců. Jsme rádi, že jste pozvání přijali a strávili s námi příjemné páteční odpoledne. Ve stylovém prostředí učebny výtvarného oboru hrály koledy a všude vonělo jehličí, skořice a perníčky, které na zdobení upekla paní Obdržálková. Pod rukama maminek a babiček, ať zkušených nebo začátečnic, vznikala malá umělecká díla. Jakby také ne, když jim jejich děti a vnoučata vydatně pomáhaly. O tom, že se tvoření vydařilo, se můžete přesvědčit na internetových stránkách sdružení. Původně jsme zde ve Zpravodaji chtěli zveřejnit dva nejhezčí adventní věnce, ovšem když si fotogalerii prohlédnete zjistíte, že určit ten nejhezčí prostě nejde. Každý je jiný a všechny jsou krásné a tak jen přikládáme tři fotografie jako malou ochutnávku. Současně naše sdružení děkuje firmě Zahradnictví Brabec s.r.o., za poskytnuté jedlové chvojí. Majitel společnosti ing. Jiří Brabec a jeho zaměstnanci, nám vychází vstříc opakovaně a my jsme za tuto spolupráci vděční. Letošní Vánoční tvoření se povedlo a tak se moc těšíme, že vás na dalším ročníku opět potkáme. Přejeme vám klidné Vánoce a úspěšný nový rok 2013.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389 irena@psenickova.cz , bank.účet č. 2800244838 / 2010

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 12/2012. IrP


Modřický zpravodaj č. 11/2012

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Pojďte spolu s námi zapomenout. Zapomenout na bláznivý uklízecí maratón, na pečení kvanta cukroví, na běhání po supermarketech a stání v nekonečných frontách. Vždyť uklízíme průběžně celý rok, cukroví stačí jen tolik, aby jste si při jeho pečení užili zábavu se svými dětmi a dárečky pro radost se dají koupit i v docela malých voňavých krámcích. Pojďte si spolu s námi vzpomenout. Vzpomenout na to, co máte na Vánocích rádi. Na zvuky, vůně a melodie, které ve vás i po letech vyvolávají pocit pohody a klidu. Přijměte naše pozvání na letošní Vánoční tvoření – výroba adventních věnců. Nemusíte přemýšlet nad tím, co všechno musíte nakoupit, co s věcmi, které vám zbudou a kdo všechen ten nepořádek poklidí. U nás budete mít k dispozici všechno potřebné. Materiál, ochotnou pomoc i občerstvení. Přineste si jen svíčky se zápichy a za drobný poplatek bude váš slavnostní stůl zdobit adventní věnec, který nemá nikdo jiný. Který jste si vyrobili úplně sami. Při zdobení vám mohou pomoci i děti a pokud jste si schovali ozdoby z loňska, vezměte je s sebou, budou se hodit. Kdy a kde se setkání bude konat? Přijít můžete od 14:00 do 20:00, protože končit budeme v 21:00 a najdete nás v modré budově ZUŠ v Modřicích, na ulici Benešova 271, v učebně výtvarného oboru. Všechny informace se samozřejmě dozvíte i z letáčku vytištěného v tomto Zpravodaji. No a pokud to v listopadu nestihnete, tak se možná uvidíme začátkem prosince na Vánočním jarmarku, který letos opět pořádá ZŠ Modřice. V každém případě se na setkání s vámi těšíme.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389 irena@psenickova.cz, bank.účet č. 2800244838 / 2010

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 11/2012. IrP


Modřický zpravodaj č. 10/2012

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

V sobotu 22. září, se konal 1.ročník Podzimního festivalu dětského umění KAŠTÁNKOVÉ VESELÍ 2012 a byl velice úspěšný. Zpočátku příznivé počasí později trochu zazlobilo a zkrátilo tak připravený kulturní program, ale díky vaší mimořádné návštěvnické podpoře, se podařilo vytvořit výjimečnou atmosféru. Účinkující si pochvalovali báječné publikum; prodejci občerstvení zase, že všem opravdu chutnalo; děti byly nadšené ze získaných dárečků; diváci často díky sledování skvělých výkonů na podiu ani nezjistili, že prší a my organizátoři? My už víme, co do příště vylepšíme pro vaše maximální pohodlí a spokojenost. Realizační tým obou sdružení, SRPŠ při ZUŠ Ořechov i SRPŠ při ZŠ Modřice, vám děkuje za to, že se vás Pod kaštany sešlo opravdu hodně. Již dnes se těšíme na další ročník. Věříme, že si s námi znovu přijdete zpříjemnit začátek školního roku a že se tak Kaštánkové veselí stane trvalou součástí kulturního programu Modřic. Nyní k tomu, co nás čeká v nejbližší době. Nejprve to bude 6. členská schůze, která se bude konat ve čtvrtek 11.10.2012, v 18:00 hodin, v sále modré budovy ZUŠ v Modřicích, na ulici Benešova 271. Přijďte posedět, jistě se mezi námi budete cítit dobře. Současně vás již nyní zveme na tvořivé setkání, které jsme pro vás připravili v týdnu před první adventní nedělí, s názvem Vánoční tvoření – výroba adventních věnců. Akce bude probíhat v pátek 30.11.2012, od 14:00 hodin, v modré budově ZUŠ v Modřicích, na ulici Benešova 271. Vzhledem k tomu, že některé detaily doladíme až na výše zmíněné členské schůzi, další podrobnější informace se včas dozvíte z Modřického zpravodaje č. 11/2012, z Okének sdružení v budovách ZUŠ a z internetových stránek sdružení i města Modřic. Až na pár kapek je letošní podzim příjemný, tak nám všem přeji, ať takto vydrží až do zimy.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ, 723 627 389 irena@psenickova.cz, bank.účet č. 2800244838 / 2010

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 10/2012. IrP


Modřický zpravodaj č. 09/2012

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Prázdniny mají svůj přesně vymezený čas a tak zkrátka musí jednoho dne skončit. Ovšem to není důvod ke smutku, právě naopak. Učitelé v ZUŠce se již náležitě připravili na příchod svých talentovaných svěřenců a děti si s kamarády budou mít po dvou měsících hodně co vyprávět. A navíc, letní prázdniny, ač nejdelší, rozhodně nejsou jediné. A protože ty podzimní se přihlásí až v říjnu, máme pro Vás pozvánku na zářijovou akci, která Vám čekání příjemně zkrátí. Dětský podzimní festival KAŠTÁNKOVÉ VESELÍ 2012, je první společná akce dvou občanských sdružení z Modřic. Realizační tým tvořený členy obou organizací, věnoval maximální úsilí, aby jste s dětmi strávili příjemné odpoledne a aby si na ploše areálu každý našel to své. Na hlavním pódiu bude probíhat vystoupení žáků obou škol (ZUŠ i ZŠ), ve spodní části pak budou umístěny soutěže pro všechny děti, které budou chtít získat drobnou odměnu. Občerstvení pro Vás i Vaše děti bude připraveno a z bohaté nabídky si jistě vybere každý. Díky laskavému přispění města Modřice, jehož představitelům tímto děkujeme, Vám můžeme nabídnout posezení kryté stany, takže nás počasí nezaskočí. Přijměte, prosím, touto cestou naše pozvání a přijďte se bavit na KAŠTÁNKOVÉ VESELÍ 2012. Budeme rádi, když se seznámíte s našimi sdruženími i s lidmi, kteří je tvoří. Nyní mi dovolte ještě malou připomínku. Naše ZUŠka má „nové“ vedení. Ředitelka, paní Barbora Křemenáková, se rozhodla, že jako zástupkyně ředitele, bude mít více prostoru a času se plně věnovat učení a práci s dětmi. Protože byla našemu sdružení vždy ochotným partnerem, děkujeme jí tímto mnohokrát za dosavadní spolupráci a současně se těšíme na další. Novým ředitelem se po úspěšném absolvování výběrového řízení, stal bývalý zástupce ředitelky, pan Mgr. Petr Křivánek. Tímto ho v nové funkci vítáme, přejeme, aby se mu v práci dařilo a těšíme se, že i on nám zachová přízeň, kterou nám doteď prokazoval. No a proč ty „uvozovky“? Zkrátka proto, že jména se nám sice vyměnila, ale stále jsou ve vedení školy fundovaní odborníci, mistři svého hudebního nástroje, nadšenci a zároveň lidé srdeční, laskaví a obětaví. Závěrem přeji pedagogům i žákům ZUŠ, aby nový školní rok byl úspěšný a nám všem, pak příjemný podzim.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ 723 627 389 irena@psenickova.cz, bank.účet č. 2800244838 / 2010

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 09/2012. IrP


Modřický zpravodaj č. 07+08/2012

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Časomíra odpočítávající konec školního roku je na nule a vysvědčení je rozdáno. Ať už děti obdržely známky nebo slovní hodnocení - dozvěděly se, co se jim povedlo, v čem se zlepšily a kde musí poněkud přidat. My ostatní, podobnou pomůcku nemáme. Nedostaneme list papíru, který by nám řekl, jak jsme zvládli uplynulé měsíce a na co si příště dát pozor. Úplně bez nápovědy, ale nejsme. Pro nás je vysvědčením nebo chcete-li vizitkou, zájem vás rodičů. Vy jediní, svou podporou, peněžitými příspěvky, dary a přízní, dáváte našemu sdružení výslednou známku. Naším posláním pak je, udělat maximum proto, aby to byla jednička. V příštím školním roce pro vás chystáme několik akcí a samozřejmě se těšíme na vaši účast. Ovšem v tomto čase, vám přeji krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, dostatek pohody a odpočinku, teplé slunečné dny a krásné zážitky.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ 723 627 389 irena@psenickova.cz, bank.účet č. 2800244838 / 2010

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 07+08/2012. IrP


Modřický zpravodaj č. 06/2012

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Jak jsme vás již informovali, konala se začátkem května v Ořechově 4.členská schůze. Byla v tomto školním roce poslední. Z toho důvodu, byly již nyní projednávány akce, které se uskuteční začátkem škol.roku 2012/2013. Chceme jimi zpestřit předvánoční čas a obohatit vás spolu s vašimi dětmi o nové zážitky a zkušenosti. O všem vás budeme samozřejmě včas informovat. Absolventské koncerty a výstavy v ZUŠ vrcholí. Těší nás, že jsme mohli nemalou částkou přispět na nákup dárků a květin, jimiž byly mladí úspěšní umělci odměněni. Ráda bych poděkovala všem, kteří nám na bank.účet vedený u Fio banky, a.s., poslali svůj příspěvek. Číslo účtu našeho sdružení je: 2800244838 / 2010. Závěrem prosím přijměte srdečné pozvání na poprázdninovou akci, kterou pro vás připravilo SRPŠ při ZUŠ Ořechov, společně se SRPŠ při ZŠ Modřice (viz. pozvánka níže). Za SRPŠ vám všem přeji příjemné letní dny a těším se, že s námi přijdete bavit a veselit.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ 723 627 389, irena@psenickova.cz

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 06/2012. IrP


Modřický zpravodaj č. 05/2012

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí, přijměte prosím srdečné pozvání na 4. schůzi rodičů, členů a příznivců SRPŠ při ZUŠ Ořechov, která se koná ve čtvrtek 10. května 2012, v 17:00 hodin, v sále budovy ZUŠ, na ulici Komenského 4, OŘECHOV. Na minulé schůzi bylo, kromě jiného, schváleno založení bankovního účtu. Nyní tedy můžete posílat své příspěvky na účet sdružení č.: 2800244838 / 2010, vedený u peněžního ústavu Fio banka, a.s.. Dále oznamujeme, že v současnosti dochází k úpravě rubrik SRPŠ na internetových stránkách školy: www.zusmore.cz . Prosíme vás tímto o strpení; již brzy zde naleznete aktuální informace ze života našeho sdružení. Letos ZUŠ vyhlásila pro žáky hudební nauky soutěž SKOKAN PŮLROKU. Cena pro vítěze, je financována z prostředků sdružení. Každý výherce za svou píli dostane MP3 přehrávač, v hodnotě 400,-Kč. První část soutěže v Ořechově již skončila, vyhráli Lubomír Pár a Jan Procházka - gratulujeme. Nyní probíhá druhá část soutěže v Modřicích – držíme palečky. Za SRPŠ vám všem přeji krásné jarní dny a těším se, že přijdete mezi nás.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ 723 627 389, irena@psenickova.cz

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 05/2012. IrP


Modřický zpravodaj č. 02/2012

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí,

přijměte prosím pozvání na 3. schůzi rodičů, členů a příznivců SRPŠ při ZUŠ která se koná ve čtvrtek 15. března 2012, v 17:00 hodin, v sále nové budovy ZUŠ, na ulici Benešova 271 v Modřicích. Přijít může opravdu každý, budeme se na vás těšit. Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ 723 627 389, irena@psenickova.cz Poznámka: Modřický zpravodaj č. 02/2012. IrP Modřický zpravodaj č. 01/2012 Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí. Nastal čas se ohlédnout a bilancovat uplynulý rok - a že to byl rok úspěšný! Co se nám povedlo? - získali jsme nové členy; - sestavili funkční výbor; - změnili jsme adresu a stanovy sdružení; - Ministerstvo vnitra změnu akceptovalo bez sebemenších připomínek; - na listopadových a prosincových třídních schůzkách jsme promluvili k desítkám rodičů a získali od nich finanční příspěvky v celkové výši 3.000,-Kč; - oslovení sponzoři poskytli věcné dary v celkové hodnotě 10.500,-Kč; - nachystali a rozdali jsme bezmála 200ks vánočních balíčků; - pedagogům ZUŠky jsme, jako poděkování za skvělou práci, předali růži; - a navíc, na všech setkáních, ať už s rodiči na třídních schůzkách nebo při osobním jednání se sponzory, jsem měla příležitost se přesvědčit, kolik je mezi námi laskavých, vstřícných a štědrých lidí. Děkujeme a chválíme: - rodiče a přátelé školy, kteří poskytli finanční příspěvek, - paní Marii Kocábovou z Modřic - za věcný dar, - pana Pavla Frantu z Ořechova - za finanční dar, - firmu Zahradnické centrum Brabec s.r.o. z Modřic - za věcný dar, - firmu Topvet - Dr. Jiří Pantůček z České - za věcný dar, - firmu Sýkora sportswear s.r.o. z Blučiny - za věcný dar. Před námi je nový rok 2012 a tak nám všem přeji zdraví, optimismus, práci která těší a špetku obyčejného lidského štěstí.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ 723 627 389, irena@psenickova.cz

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 01/2012. IrP

Modřický zpravodaj č. 12/2011

OBRÁZEK K VÁNOCŮM PŘÁNÍ

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 12/2011; Ořechovský a Syrovický zpravodaj. IrP


Modřický zpravodaj č. 11/2011

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Školní rok už je v plném proudu - děti i učitelé pilně pracují a samozřejmě ani my nezahálíme. Již podruhé jsme se v sále školy sešli na členské schůzi. Tím nejdůležitějším bodem, bylo schválení návrhu nových stanov. Po drobných úpravách, tak byly stanovy schváleny a v řádném termínu odeslány na Ministerstvo vnitra ČR. Z projednávaných témat, bych ještě zmínila výši členského příspěvku, která byla stanovena na symbolických 50,-Kč. Kompletní informace samozřejmě naleznete na internetových stránkách umělecké školy: www.zusmore.cz . Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří již zaplatili své příspěvky. Částky, které sdružení předali, byly skutečně velkorysé. Rovněž vítám nové členy a těším se i na další z vás, kteří se k nám připojíte. Některé uvidím na blížících se třídních schůzkách, jiné potkám na další schůzce. Věřím, že to bude setkání příjemné. Irena Pšeničková, předseda SRPŠ 723 627 389, irena@psenickova.cz Poznámka: Modřický zpravodaj č. 11/2011. IrP Modřický zpravodaj č. 09/2011 POZVÁNKA CO? 2. schůzka rodičů, členů a příznivců SRPŠ KDY? ve čtvrtek 13.října 2011, v 18:00 hodin KDE? v sále nové budovy ZUŠ v Modřicích KDO? všichni kdo mají zájem PROČ? PROTOŽE: „Když dáváš, nic neztrácíš. To, co máš, se tím naopak rozmnožuje.“ Antoine De Saint-Exupéry

Irena Pšeničková, předseda SRPŠ 723 627 389, irena@psenickova.cz

Poznámka: Modřický zpravodaj č. 09/2011; Ořechovský a Syrovický zpravodaj; IrP


Modřický zpravodaj č. 07+08/2011

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
Je mou milou povinností vám oznámit, že nyní má naše sdružení na internetových stránkách umělecké školy www.zusmore.cz , již své stabilní místo. Velký dík patří především panu Miroslavu Buchníčkovi, který trpělivě přetvářel mé představy ve skutečnost. Nyní se o nás na internetu dovíte vše a co se nedovíte, na to se budete moci zeptat. K dispozici jsou vám rubriky základní údaje, přihláška, zápisy z členských schůzí, okénko, kde se budete dozvídat aktuality i archiv, kde budou shromažďovány dokumenty, které již pozbyly svou aktuálnost a přesto mohou být stále zajímavé a užitečné. V rubrice děkujeme, chválíme pak najdete jména všech, kteří poskytli sdružení dar nebo se jinak významně zasloužili o jeho chod. Dále jsou zde umístěny původní stanovy – originální dokument, který byl v roce 1993 při založení sdružení zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR. Nakonec bych ráda obrátila vaši pozornost k rubrice NÁVRH STANOV. Zde jsou nové stanovy v podobě, v jaké vám budou předloženy ke schválení na další členské schůzi, která se bude konat začátkem příštího školního roku. Prvotním podnětem byla nutnost změny adresy ve stanovách, protože ta původní již není platná. Při té příležitosti, jsme se snažili vytvořit právní dokument, který by vyjadřoval aktuální potřeby sdružení. Podoba nových stanov je výsledkem spolupráce výboru s právničkou JUDr. Janou Haraštovou, za což jí tímto děkujeme. Případné připomínky a náměty, nám můžete sdělit na níže uvedeném kontaktu nebo při osobním setkání na příští členské schůzi. Závěrem bych ráda citovala slova pana učitele Mgr. Petra Křivánka: „Je pravdou, že se již těším na pozastavení a odpočinutí. Z druhé strany zase vím, že prázdniny utečou jako voda a příští školní rok přinese další nové úkoly a starosti. Ale děti jsou fajn, nikdy nezarmoutí a proto se rád opět pustím do práce, která mne těší a baví.“ Za celý výbor sdružení vám všem přeji příjemnou dovolenou, vydařené prázdniny a těším se na setkání s vámi ve školním roce 2011/2012.
Irena Pšeničková, předseda SRPŠ723 627 389, irena@psenickova.cz
Poznámka: Modřický zpravodaj č. 07+08/2011. IrP

Modřický zpravodaj č. 06/2011

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
Ve čtvrtek 26.května jsem využila milého pozvání a šla jsem si spolu s dcerou poslechnout koncert Elišky Císařové a Petra Šikuly - absolventů flétnové třídy Kláry Stodůlkové, spojený s výstavou obrazů Alžběty Grecové. Obrazy byly úchvatné a program jedním slovem jedinečný. Zněla především hudba francouzských skladatelů – Mouquet, Poulenc, Debussy, ale i Mozart a pár kousků čistě rockových. Oba absolventi spolu se svými hosty skvěle předvedli své umění a kvality. Jejich vynikající hru podtrhl brilantní výkon doprovázejících učitelů školy. Závěrečný potlesk neměl konce a divákům se nechtělo vstát a odejít. Tímto bych chtěla poděkovat za krásný kulturní zážitek. Děkuji účinkujícím i organizátorům. Znovu upevnili moje přesvědčení o potřebnosti našeho sdružení. Na minulé schůzce SRPŠ byl vznesen dotaz, zda není tato organizace jakýmsi přežitkem. Odpověď byla vyřčena tímto koncertem – není. Není, protože dnešní uspěchaná a trochu povrchní doba potřebuje tyto příjemné, vyrovnané a talentované lidi a naše organizace je tu od toho, aby je podpořila v jejich snaze se vzdělávat a následně je za toto úsilí odměnila. Těším se na Vás všechny, kteří se budete chtít v novém školním roce připojit k našemu sdružení a pomůžete nám plnit cíl, který jsme si vytyčili.
Irena Pšeničková, předseda SRPŠ 723 627 389, irena@psenickova.cz
Poznámka: Modřický zpravodaj č. 06/2011. IrP

Modřický zpravodaj č. 05/2011

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
SRPŠ má u ZUŠ dlouholetou tradici. Již od roku 1993 se rodiče zajímali o dění ve škole, pomáhali při organizaci jednotlivých akcí a díky členským příspěvkům odměnili několik desítek úspěšných absolventů. Na tuto tradici, by nové vedení sdružení chtělo navázat a dále ji rozšířit. Rádi bychom se pro školu staly důležitým partnerem a zároveň chceme u Vás rodičů vzbudit zájem a motivovat Vás k aktivní spolupráci. Dne 7.4.2011 se v sále školy konala první schůzka. Touto cestou, bych chtěla poděkovat všem rodičům i učitelům, kteří se setkání zúčastnili.
Dále vítám všechny nové členy a blahopřeji nově zvolenému výboru:
  • Irena Pšeničková, Modřice: předseda, jednatel, hospodář (tel.:723627389,irena@psenickova.cz);
  • Daniela Komínková, Modřice: místopředseda;
  • Alena Imrichová, Prštice: revizní komise;
  • Vladimíra Holubová, Syrovice: revizní komise;
  • Petr Kapitánik, Modřice: revizní komise.
Aktuality Vám budou sdělovány prostřednictvím „OKÉNKA“ na nástěnkách ve všech budovách školy. V budoucnu budete moci sledovat veškeré informace o činnosti sdružení, kontakty a aktuality na webových stránkách ZUŠ: www.zusmore.cz . Máme v úmyslu zde vytvořit i diskusní fórum , kde bude možné vyměňovat si nápady, informace a být v kontaktu s ostatními rodiči i učiteli.
To je také jeden z hlavních cílů Vašeho sdružení.
Irena Pšeničková, předseda SRPŠ
Poznámka:
Modřický zpravodaj č.5/2011
Ořechovský zpravodaj č.2/2011 (červen)
Syrovický zpravodaj č.2/2011 (červen). IrP