Ohlédnutí . . . závěr školního roku 2014/2015

Vážení rodiče, žáci, návštěvníci našich webových stránek.

Dovolte mi, abych zhodnotil činnost, výsledky vzdělávání a dění v Základní umělecké škole Ořechov – Modřice v jarních měsících a v závěru školního roku 2014/2015.

V soutěžích uměleckých škol, které pravidelně vyhlašuje MŠMT, postoupily v sólovém a komorním zpěvu z prvních míst v kole okresním, pořádaném naší školou, do kola krajského v ZUŠ Kyjov žákyně Barbora Cveková, Natálie Václavová a Michaela Kvardová. I v kole krajském byly naše zpěvačky velmi úspěšné a postoupily z prvních míst ve svých kategoriích do kola ústředního v ZUŠ Turnov, které se konalo 17. – 19. dubna 2015. Ze srdce Českého ráje jsme si díky skvělým výkonům odvezli třetí místa v celorepublikovém srovnání.

Blahopřejeme žákyním školy k vynikajícímu umístění. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy Barboře Cvekové (3. kategorie, sólový zpěv) a Michaele Kvardové a Natálii Václavové (4. kategorie, komorní zpěv). Na místě je i poděkování za vynikající pedagogické vedení učitelce předmětu MgA. Martě Reichelové.

Postupem z prvního místa z kola okresního do krajského ve hře na dřevěné dechové nástroje nás v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno reprezentoval žák Vít Skřička, 7. kategorie ve hře na klarinet, pedagogické vedení Pavel Rosendorf, dipl. spec. Vítek obdržel Čestné uznání. I jemu patří poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Nutno podotknout, že umělecké soutěže nejsou jediným a především rozhodujícím indikátorem kvality školy. Slouží spíše k srovnání úrovně dovedností žáků a cest, kterou se základní umělecké vzdělávání ubírá.

Škola zorganizovala nebo se podílela v končícím školním roce celkem na více jak 60 vystoupeních. Z těch významnějších bych zde rád zmínil naše, dá se i psát tradiční, vystoupení pro Klub důchodců Kovolitu Modřice, kde nacházíme vždy pozorné a milé posluchače.

V rámci navazování kontaktů a přátelských muzikantských setkání žáků uměleckých škol se nám v měsíci dubnu podařilo opět uspořádat klavírní trojkoncerty zde v Modřicích a spolupodílet se na vystoupení v ZUŠ Brno Veveří a ZUŠ Orchidea Brno.

V Ořechově se uskutečnil Taneční trojkoncert za účasti našich žáků z Modřic, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova. Taneční obor pod vedením MgA. Jany Suché nabídl divákům jedinečný zážitek.

Aby toho nebylo málo, uspořádali jsme v měsíci květnu Májovou dechparádu v Ořechově. Vystoupila zde dechová kapela naší školy Taškaříci a dechové orchestry ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Rosice. Naplněný sál Kulturního centra Ořechov odměnil všech více jak 50 muzikantů zaslouženým dlouhotrvajícím potleskem. Filosofii spolupráce a vzájemného poznávání žáků a škol považujeme v dnešní době, zaměřené převážně a jen na výkony, pro naše žáky v rámci výchovy a vzdělávání za podstatně přínosnější.

Rozjeli jsme se ještě i do Poličky, kde se konala soutěžní klavírní přehlídka, zaměřená na dílo hudebního skladatele Bohuslava Martinů v místě jeho rodiště. Reprezentovaly nás žákyně Julie Hroudná, Alžběta Slaná a Veronika Obdržálková a přivezly stříbrné a bronzové pásmo. Děkujeme žákyním za výtečné výkony a MgA. Janě Šmídové za skvělé pedagogické vedení.

Někteří z vás si možná nenechali ujít vystoupení našeho klarinetového kvarteta 21.června ve 12.00 hod. v Brně na náměstí Svobody v rámci kulturních akcí „Brno – město uprostřed Evropy“ ve festivalovém programu „Mozartovy děti".

V závěru svého příspěvku chci zmínit účast ZUŠ Ořechov – Modřice na akci, která svým významem zcela jistě přesahuje pomyslnou hranici působiště naší umělecké školy. Již více jak tři roky máme partnerskou uměleckou školu i v Dolním Rakousku v městě Hohenau an der March neboli Hohenau nad Moravou. Jak už to občas bývá, někdy je třeba kousek náhody, štěstí či být ve správnou chvíli na správném místě. Díky příjemné a přínosné spolupráci s rakouskou hudební školou jsme tak dostali nabídku na hudební příspěvek při slavnostní akci „Setkání tří zemí“, kdy jsme jako reprezentanti České republiky měli dne 22. dubna přímo v Hohenau možnost vystoupit při příležitosti výročí 20 let vstupu Rakouska do Evropské unie. Město bylo pověřeno organizací této vrcholné akce jako pomyslný střed rozšířené unie se společnými hranicemi České a Slovenské republiky. Pan Herbert Freitag, starosta města Hohenau, nás oslovil a slovo dalo slovo. Byli přítomni vzácní hosté, dlouholetý spolkový kancléř Dr. Franz Vranitzky, tehdejší eurokomisař Franz Fischler, velvyslanec České republiky ve Vídni pan Jan Sechter, velvyslanec Slovenské republiky Juraj Machač, jejich protějšky v Praze i Bratislavě. Celé setkání natáčela rakouská televize. Bylo velmi příjemné učit moderátorku českou souhlásku „ř“, kterou musela použít při představení klarinetového kvarteta naší školy Ořechov – Modřice. Nakonec to ale zvládla na výbornou. Na výsost povznášející pocit nastal, když byli hosté v sále vyzváni, aby povstali, a v podání naší a rakouské hudební školy zazněla Óda na radost L. v. Beethovena jako oficiální hymna EU.

Dovolte mi touto cestou poděkovat také pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy za jejich práci, samozřejmě i našemu skvělému Sdružení rodičů a přátel školy v čele s paní Irenou Pšeničkovou a přát všem klidnou a zaslouženou dovolenou. Škola se nyní zhluboka nadechne a připraví se na školní rok 2015/2016. Žákům přejeme krásné prázdniny a vám příjemné letní dny.

 

P. Křivánek, ředitel školy