Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013

Vážení občané.

Léto a školní prázdniny jsou v plném běhu. I v tomto, nejen pro žáky radostném období, bych Vás rád informoval o dění v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkami v Modřicích a Syrovicích v souvislosti s končícím se školním rokem 2012/2013 (oficiální konec je 31. 8).

Jako se každý dobrý hospodář ohlíží a rekapituluje sklizeň se závěrem kalendářního roku, co přineslo očekávané ovoce, čemu se příliš nedařilo, hledá důvody, jak by mohl příště věci, které může ovlivnit, nastavil jinak, stejně je tomu i ve škole, pouze časově rozlišeno na rok školní. Myslím, že se můžeme s pocitem zodpovědně odvedené práce ohlédnout.

ZUŠ začala vyučovat v tomto školním roce podle svého nově vytvořeného školního vzdělávacího programu. Jeho výsledky ponesou své ovoce v letech příštích. Nemyslím, upřímně psáno, že učíme jinak, zcela nově. Pouze deklarujeme svým žákům, co a čeho by měli jako kumštýři dosáhnout, jakým směrem se bude jejich výchova a vzdělávání ubírat.

Škola zorganizovala a uskutečnila v končícím školním roce více jak 50 vystoupení či prezentací všech čtyř uměleckých oborů. Otázka zní: Je to hodně, nebo málo? Měli žáci dostatek příležitostí k předvedení výsledků svého snažení, svých dovedností? Odpověď je – jako i mnoho dalších věcí v životě – relativní. Z pohledu povolené kapacity počtu žáků a času stanoveného pro dny výuky ve školním roce dle mne dostatek. Při tomto poohlédnutí bych s radostí zmínil akce, které považuji za převyšující svým významem ty periodicky se opakující.

Byly to zejména: spolupráce se ZŠ Modřice prostřednictvím našeho Sdružení rodičů a přátel školy na Kaštánkovém veselí v areálu Pod kaštany v Modřicích, účast na dvou multižánrových večerech Střípky umění v hotelu Gregor Modřice, vystoupení na adventních akcích v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Silůvkách a Chrlicích, úspěšná reprezentace žáků školy v Národní soutěži ZUŠ na úrovni okresních a krajských kol, společné koncerty školy s Musikschule Hohenau an der March v měsíci únoru v Ořechově i Modřicích, spolupráce na společných koncertech Ve víru klavíru se ZUŠ Židlochovice, vystoupení saxofonového a klarinetového souboru na samostatném koncertu na modřické radnici s předními jazzovými hráči a také v populárním brněnském klubu Metro Music Baru a konečně v měsíci květnu reciproční koncert v městě Hohenau an der March v Dolním Rakousku s místní hudební školou za účasti obyvatel a starostů měst a přilehlých obcí, kde škola skvěle reprezentovala nejen sebe samotnou, ale obstála i v porovnání úrovně uměleckého vzdělávání České republiky na poli mezinárodním. Současně se nám podařilo vytvořit základ pro trvalejší a doufám i dlouhodobější spolupráci.

I touto cestou bych rád vyjádřil poděkování vedení a zastupitelům obce Ořechov a města Modřice. Přestože nejsou našimi zřizovateli, nacházíme u nich podporu nejen slovní, ale i ekonomickou v podobách schválení dotací do rozpočtu naší koly, které použijeme na pořízení učebních pomůcek, nebo věcí, umožňujících zlepšovat kvalitu výuky. Velmi si vážíme Vaší přízně a podpory!

Když jsem v tom děkování, nesmím opomenout trpělivou, obětavou a, chce se mi psát, i nezištnou práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Výbor a jeho členové podporují činnost školy po své linii a pokládáme je za nedílnou součást naší školy.

Co na závěr tohoto letního přemítání? Dovolte mi i touto cestou poděkovat také pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za jejich práci a přát jim klidnou a zaslouženou dovolenou. Škola se nyní nadechne a připraví na školní rok 2013/2014. Žákům přejeme krásné prázdniny a Vám všem šťastné cesty tam i zpět domů, pokud se vydáváte za hranice všedních dnů.

Mgr. Petr Křivánek, ředitel školy.