O nás

Jsme parta nadšenců, lidí, kteří nesouhlasí s názorem, že je SRPŠ pozůstatek dávné minulosti. Ve spolku totiž řešíme záležitosti ryze současné.

Naše organizace je nezisková a všechno co spolek dělá, financuje z příspěvků svých členů, darů od rodičů žáků ZUŠ a lidí, kteří jsou našemu spolku nakloněni. Zdroje školy totiž nestačí a mnohdy ani nemohou být použity. A tak financujeme odměny dětem, které vystupují na koncertech školy, účastníkům soutěží od místních až po celorepublikové a v neposlední řadě také přispíváme na nákup dárků pro úspěšné absolventy, kterým jejich učitelé kupují upomínku na léta, která v ZUŠ strávili.

V první řadě a to je hlavní cíl našeho spolku, se věnujeme pořádání kurzů uměleckého vzdělávání. Ty jsou určeny zájemcům, kteří nemohli být přijati do umělecké školy, ať už z jakéhokoliv důvodu a nově také žákům školy, kteří nebyli úspěšní při postupových zkouškách a přesto se dál chtějí věnovat "svému" nástroji, bez nutnosti dodržovat školní vzdělávací plán.

Mezi další akce, při kterých se s námi můžete setkat, patří kurzy určené široké veřejnosti - Vánoční tvoření. 

Členové své úsilí a čas věnují spolku naprosto nezištně, zcela v duchu našeho motta:

„Když dáváš, nic neztrácíš. To, co máš, se tím naopak rozmnožuje.“  Antoine de Saint-Exupéry

Schůze SRPŠ jsou otevřené pro všechny, kteří chtějí svými zkušenostmi nebo radou pomoci při organizaci aktivit nejen spolku, ale i ZUŠky. Pokud tedy máte nápady nebo přání, co ještě bychom mohli pro Vaše děti udělat přijďte mezi nás.

Irena Pšeničková, předsedkyně spolku