Literárně - dramatický

Literárně - dramatický obor - pro žáky od 5 let i pro dospělé.

Přípravná dramatická výchova (PDV) - dle posouzení úrovně verbálních a dalších schopností vzhledem k věku.

Dramatická výchova - dramatika, slovesnost, přednes, divadelní práce, pohyb, zpěv.

Příprava k přijímacím zkouškám - na Konzervatoř a JAMU.

Délka studia
  • I. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 14 let
  • II. základního stupeň studia pro žáky od 14 do 18 let
  • Studium pro dospělé od 18 let věku
 
Učitelka Literárně - dramatického oboru:
BcA. Ivana Klimešová