LDO - vystoupení "Aprílová škola"

Žáci Literárně - dramatického oboru si pod pedagogickým vedením p. učitelky Olgy Markové připravili pro děti ze školní družiny Základní školy Modřice dvě vystoupení - "Pohádka o boudě" a "Aprílová škola".  Odpoledne 19.5.2015 se diváci i účinkující sešli v koncertním sále školy Modřice. Atmosféru veselé "Aprílové školy" si můžete přiblížit na přiložených fotografiích.