Kurzy uměleckého vzdělávání

logo_-_klavesy_a_noty.jpg

Kurzy uměleckého vzdělávání jsou pořádány v rámci hlavní činnosti spolku, na základě Článku II. odst. 1.a 2. Stanov, schválených MV ČR, dne 1.11.2011, č.j. VS/1-20342/93-R.
(kompletní znění stanov je uvedeno v rubrice Základní údaje)
Jejich záměrem a cílem je podpora výchovně vzdělávací činnosti ZUŠ Ořechov a jsou výsledkem dohody a spolupráce s vedením školy.
 
Typ kurzu a jeho cena, se odvíjí od počtu účastníků v jedné lekci:
· individuální: 1 účastník
· skupinový: 2-3 účastníci
· kolektivní: 4 a více účastníků
 
Místa pořádání kurzů:
trvale:
664 44 Ořechov, Komenského 702/4
664 42 Modřice, Benešova 271
664 42 Modřice, Benešova 268
dle zájmu:
664 67 Syrovice 152
664 43 Želešice, 24. dubna 270
 
Kurzy, které budou podle zájmu otevřeny ve školním roce 2017/2018:
· Hra na nástroj – kytara
· Hra na nástroj – klavír
· Hra na nástroj – housle
· Hra na nástroj – zobcová flétna
· Hra na nástroj – akordeon
· Malé notičky – přípravná hudební výchova
· Veselé pískání – zobcová flétnička

Bankovní účet pro úhradu kurzů: 28 00 244 838 / 2010

 

Další informace získáte z přihlášky (2 strany) platné pro školní rok 2017/2018, formulář naleznete zde:

   pdf.jpg

!!!   Od roku 2016 se cena kursovného u individuálních kurzů zvýšila  !!!

Vážení rodiče a zájemci o kurzy uměleckého vzdělávání.
Ráda bych Vám výše uvedenou skutečnost osvětlila.
Individuální kurzy byly spolkem dotované ve výši téměř 1.500,- Kč za školní rok. Zájem o ně byl zpočátku ojedinělý, ale od loňského roku se situace změnila.
Členové našeho spolku pracují zcela nezištně, ve svém volném čase a naše organizace je nezisková. Příjem má pouze z členských příspěvků a darů laskavých rodičů a příznivců. Proto, abychom mohli i nadále kurzy uměleckého vzdělávání organizovat, musí být veškeré náklady hrazeny z kursovného.
Děkuji Vám za pochopení.
Irena Pšeničková, předsedkyně spolku
 
Kontaktní údaje:
Irena Pšeničková, mobil: 723 627 389, e-mail: irena@psenickova.cz