Krojované hody v Želešicích 2017

V sobotu 24.6.2017 se v Želešicích konaly Krojované hody.
V rámci hodové zábavy vystoupil i školní dechový orchestr Taškaříci pod pedagogickým vedením MgA. Františka Kříže.
 
Vystoupení se jim povedlo, jak dokládají slova paní Ireny Pavlasové: "... posílám pár fotografií z vystoupení Taškaříků na hodech v Želešicích. Vystoupení bylo, jako vždy, skvělé, moc se nám líbilo a to nejen nám rodičům. Děkujeme za pěkný zážitek i panu Mgr. Křížovi a za jeho čas, který tam s dětmi strávil ..."
 
Děkujeme paní Pavlasové za laskavé poskytnutí fotografií.