Krajské kolo soutěžní přehlídky Výtvarných oborů ZUŠ Jihomorav.kraje - OČI DOKOŘÁN

Ve dnech 6.5. a 7.5.2014 se pod záštitou starosty města Ivančic MUDr. Vojtěcha Adama uskutečnilo v sinagoze Krajské kolo soutěžní přehlídky Výtvarných oborů ZUŠ Jihomoravského kraje - OČI DOKOŘÁN s podtématem "Velké maličkosti".

Žáci pana učitele Zdeňka Bernáta do krajského kola postoupili s kresbami, které vytvořili díky spolupráci s Muzejním spolkem Modřice a Muzeem města Modřice (MMM).

MMM umožnilo dětem přístup k archeologickým vykopávkám, které má ve svém depozitáři. Jde o nálezy ze záchranného archeologického výzkumu, který byl v minulosti prováděn v okolí Modřic, především v oblasti rybníku "Primál" a Bobravy.

Žáci Výtvarného oboru: Maria Sixtová, Natálie Gregorová, Tereza Nesvadbová, Julie Borysevičová, Eva Imrichová a Markéta Masnicová, za svá zdařilá díla v krajském kole získali Cenu poroty a MMM a o kresby současně projevilo zájem a chce je v budoucnu vystavovat spolu s archeologickými vykopávkami při výstavách, které pravidelně připravuje ve své výstavní síni na ul. Komenského č. 397 v Modřicích.