Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR ve Hře na akordeon

Dne 18. března 2016 se v Hodoníně v Komorním sále Základní umělecké školy, sešlo více než třicet soutěžících Krajského kola soutěže MŠMT ČR ve Hře na akordeon spolu s šestičlenou porotou, která posoudila jejich výkony. Soutěž proběhla během jednoho dne, soutěžící byli rozřazeni dle věku do kategorií s repertoárem v odpovídajícím časovém limitu.

Ve II. kategorii soutěžil žák akordeonové třídy Vojtěch Jirků pod pedagogickým vedením MgA. Hany Kalendové. V krajském kole, kam postoupil po vítězství v okresním kole v Tišnově, získal skvělou 3. cenu a příkladně tak reprezentoval naši školu.