Krajské kolo Soutěže žáků ZUŠ - sólový a komorní zpěv

Do krajského kola soutěže, které se konalo 17.-18. března 2015 v slavnostním sále ZUŠ Kyjov, postoupily pod pedagogickým vedením MgA. Marty Reichelové také žákyně naší školy - vítězky okresního kola, které se konalo 17. února 2015  v koncertním sále školy v Modřicích:
  • Barbora CVEKOVÁ  (3.kategorie Sólový zpěv)
  • Komorní duo ZUŠ Ořechov - Michaela KVARDOVÁ a Natálie VÁCLAVOVÁ (4.kategorie Komorní zpěv)
 

V obou kategoriích děvčata získala vynikající 1. místa s postupem do ústředního kola a tak přejeme hodně úspěchů i 17.-19. dubna 2015 v ZUŠ Turnov.