Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve školním roce 2018/2019

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

ČESKÉ REPUBLIKY

vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2018/2019

KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

25. - 26. březen 2019

 

Organizátor soutěže: ZUŠ Ořechov, příspěvková organizace

Místo konání: Komenského 702/4, Ořechov 664 44

INFORMACE K SOUTĚŽI

Budova školy otevřena od 8.00 hodin.

Budova Základní umělecké školy se nachází na ulici Komenského 4, Ořechov, v prostorách Kulturního centra. Bližší upřesnění polohy školy naleznete na www.zusmore.cz na liště kontakty – mapa.

Možnost parkování v ulici Tolarova na okraji parku sousedícího s adresou školy a v zadním traktu Komenského 702/4. Zde příjezd z ulice Komenského. Příjezd a možnost parkování viz. mapy níže. Pro orientaci budou umístěny ukazatele s označením příjezdu k parkovacím plochám.

Prezence

Kulturní centrum Ořechov, Komenského 702/4, v prostorách knihovny probíhá po celou dobu soutěže. Vstup do budovy bude označen. Každý soutěžící je povinen se zapsat do prezence nejpozději 60 minut před začátkem soutěže své kategorie. Do prezenční listiny se zapisují i pedagogové a ředitelé zúčastněných škol.

Účastnický poplatek  (startovné) činí 100,- Kč na účastníka soutěže a je hrazen v hotovosti u prezence v den soutěže.

Akustické zkoušky v sále jsou možné v přestávkách a poradách poroty během soutěže.

Harmonogram soutěže podle věkových kategorií,  soutěžní katalog, výsledková listina a další informace na http://www.soutezezus.cz

Občerstvení soutěžících žáků

Nápoje a občerstvení (bageta a drobnosti) pro soutěžící zdarma.

V případě zájmu o zakoupení dalších baget v ceně 45,- Kč  prosím zašlete příslušný počet do 19. března na email zus.orechov@volny.cz , abychom je mohli pro vás objednat. Místnost pro občerstvení a neformální setkání bude otevřena v přízemí Kulturního centra po oba dny po celou dobu soutěže.  Káva i ostatní nealkoholické nápoje jsou zdarma.

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Organizátor soutěže na doporučení Krajské umělecké rady ZUŠ JMK nebude pořizovat záznam soutěžních vystoupení. Organizace soutěže krajského kola se řídí z hlediska zpracování osobních údajů Směrnicí EU, nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

  • účel zpracování: pořádání soutěže
  • právní důvod zpracování: GDPR - čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění smlouvy (organizace veřejné soutěže)
  • výčet OÚ: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, studijní obor, škola, do které účastník soutěže dochází
  • zveřejnění OÚ: na webových stránkách EOS ZUŠ + výsledkové listiny, v prostorách školy
  • příjemci OÚ: pořadatelé vyšších úrovní soutěže
  • doba zpracování: pořadatelé vyšších úrovní soutěže, dále po dobu archivačních lhůt

Pořizování záznamů soutěžních vystoupení je povoleno pouze po předložení souhlasu zákonných zástupců soutěžících žáků nebo souhlasu žáků zletilých.

Kontakty pro případné bližší informace:

ředitel školy: Mgr. Petr Křivánek                          737 044 728
zástupce ředitele školy: Barbora Křemenáková    604 942 427
 

Přejeme Vám pohodové a úspěšné soutěžní dny a těšíme se na Vás.

logo_-_barva_priprava.jpg

 
plánek příjezdu k parkovacím plochám, ODKAZ NA MAPY.CZ:
parkoviste_orechov_cesty_i.jpg
foto zdroj MAPY.CZ
 
plánek příjezdu k parkovacím plochám DETAIL:
parkoviste_orechov_cesty_i.jpg        parkoviste_orechov_cesty_ii.jpg
foto zdroj MAPY.CZ
 
1. parkovací plocha ul. Tolarova příjezd DETAIL:
parkoviste_orechov_ul.tolarova_01.jpg       parkoviste_orechov_ul.tolarova_02.jpg
foto zdroj MAPY.CZ
 
2. parkovací plocha ul. Pláně DETAIL:
parkovaci_plocha_plane.jpg
foto zdroj MAPY.CZ