Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve školním roce 2016/2017

kk17_03_hlavicka_iii.br_.jpg

 Kompletní informace o soutěži a VÝSLEDKOVÉ LISTINY Krajského kola soutěže žáků ZUŠ ČR VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE najdete na:  http://www.soutezezus.cz/ 

 

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZAKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
ČESKÉ REPUBLIKY
vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
pro školní rok 2016/2017
HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE
27. - 28. březen 2017

 

Organizátor soutěže:    ZUŠ Ořechov, příspěvková organizace
Místo konání:                Komenského 702/4, Ořechov 664 44
 

INFORMACE K SOUTĚŽI

Hra na housle a violu 27. a 28. března 2017, budova školy otevřena od 7. 00 hodin.
Hra na violoncello a kontrabas 28. března 2017, budova školy otevřena od 7. 00 hodin.

 

Budova Základní umělecké školy se nachází na ulici Komenského 4, Ořechov, v prostorách Kulturního centra. Bližší upřesnění polohy školy naleznete na www.zusmore.cz na liště kontakty – mapa.
Možnost parkování v ulici Tolarova, sousedící s adresou školy a v zadním traktu Komenského 702/4. Zde příjezd z ulice Jeřábkovy do ul. Pláně . Příjezd a možnost parkování viz. mapy níže. Pro orientaci budou umístěny ukazatele s označením příjezdu k parkovacím plochám.
Prezence
Kulturní centrum Ořechov, Komenského 702/4, v prostorách knihovny probíhá po celou dobu soutěže. Vstup do budovy bude označen. Každý soutěžící je povinen se zapsat do prezence nejpozději 60 minut před začátkem soutěže své kategorie. Do prezenční listiny se zapisují i pedagogové a ředitelé zúčastněných škol.
Příspěvek žáka (startovné) činí 150,- Kč na účastníka soutěže a je hrazen v hotovosti u prezence v den soutěže.
Akustické zkoušky v sále jsou možné v přestávkách během soutěže.
 
Harmonogram soutěže, soutěžní katalog, výsledková listina a další informace na http://www.soutezezus.cz
 

Složení porot:

Pro horní smyčce (housle, viola a koncertantní obsazení (kategorie a), b), e))

Pro spodní smyčce (violoncello, kontrabas (kategorie c), d))

 
Občerstvení soutěžících žáků
Nápoje a občerstvení (bageta a drobnosti) pro soutěžící zdarma.

V případě zájmu o zakoupení dalších baget v ceně 30,- Kč, nebo menu v hodnotě 80 – 100,- Kč (výběr za 3 jídel) pro korepetitory a pedagogické doprovody, prosím zašlete příslušný počet do 22. března na email zus.orechov@volny.cz , abychom je mohli pro vás objednat. Místnost pro občerstvení a neformální setkání bude otevřena v přízemí Kulturního centra po oba dny po celou dobu soutěže. Ostatní návštěvníci si mohou zakoupit na témže místě drobné občerstvení. Káva i ostatní nealkoholické nápoje jsou zdarma. Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Organizátor soutěže na doporučení Krajské umělecké rady ZUŠ JMK a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebude pořizovat záznam soutěžních vystoupení. Pořizování záznamů soutěžních vystoupení je povoleno pouze po předložení souhlasu zákonných zástupců soutěžících žáků nebo souhlasu žáků zletilých.

Kontakty pro případné bližší informace:

ředitel školy: Mgr. Petr Křivánek                          737 044 728
zástupce ředitele školy: Barbora Křemenáková    604 942 427
 

Přejeme Vám pohodové a úspěšné soutěžní dny a těšíme se na Vás.

logo_-_barva_priprava.jpg

 
plánek příjezdu k parkovacím plochám, ODKAZ NA MAPY.CZ:
parkoviste_orechov_cesty_i.jpg
foto zdroj MAPY.CZ
 
plánek příjezdu k parkovacím plochám DETAIL:
parkoviste_orechov_cesty_i.jpg        parkoviste_orechov_cesty_ii.jpg
foto zdroj MAPY.CZ
 
1. parkovací plocha ul. Tolarova příjezd DETAIL:
parkoviste_orechov_ul.tolarova_01.jpg       parkoviste_orechov_ul.tolarova_02.jpg
foto zdroj MAPY.CZ
 
2. parkovací plocha ul. Pláně DETAIL:
parkovaci_plocha_plane.jpg
foto zdroj MAPY.CZ