Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR - FOTOGRAFIE 1.den

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ, ve školním roce 2015/2016 pořádala Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace.

Soutěž se konala v prostorách Kulturního centra v Ořechově na ulici Komenského 4, kde umělecká škola sídlí.

První den soutěžilo 19 komorních souborů v 0., I. a II. kategorii. Umístění jednotlivých souborů si můžete prohlédnout na výsledkové listině (v levém menu).

Na těchto stránkách Vám chceme nabídnout několik fotografií z prvního soutěžního dne. Ze zahájení soutěže, kdy měl slovo nejprve ředitel školy Petr Křivánek, který přivítal účastníky soutěže a zahájil soutěž. Za obec Ořechov pozdravil přítomné starosta obce  pan Josef Brabenec. Krajská metodička p. Věra Mikulášková představila členy odborné poroty v čele s předsedou p.Václavem Horákem (Konzervatoř Brno profesor violoncello). Následují momentky z předávání cen vítězům.

Osoby na první fotografii (zleva můžete vidět) :

Josef Brabenec - starosta obce Ořechov; Petr Křivánek - ředitel ZUŠ Ořechov; Pavel Rosendorf - ZUŠ Ořechov - tajemník poroty,  Yveta Puškášová - krajská metodička horních smyčců; Věra Mikulášková - krajská metodička spodních smyčců; Leoš Zavadilík - Brněnská filharmonie, zástupce koncertního mistra, housle; Jiří Květon  Brněnská filharmonie; Martin Šranko - Konzervatoř Brno profesor kontrabas; Dagmar Kupčíková - profesorka Konzervatoře Ostrava, cemballo; předseda poroty Václav Horák - Konzervatoř Brno, profesor violoncello;