Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR 2016/2017 - FOTOGRAFIE 1.den

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE ve školním roce 2016/2017 organizovala Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace.

Soutěž se konala v prostorách Kulturního centra v Ořechově na ul. Komenského č.p.4, kde škola sídlí.

V letošním  ročníku soutěžilo 104 soutěžících z 34 základních uměleckých škol, kteří postoupili z okresních kol. Nejlepší soutěžící následně čeká kolo ústřední, které se bude konat v Liberci.

Na těchto stránkách Vám chceme nabídnout několik fotografií z prvního soutěžního dne. Ze zahájení soutěže, kdy měl slovo nejprve ředitel školy Mgr. Petr Křivánek, který přivítal účastníky soutěže, představil členy odborné poroty v čele s předsedou Mgr. Pavlem Kynclem (Konzervatoř Brno) a zahájil soutěž. Za obec Ořechov pozdravil přítomné starosta obce pan Josef Brabenec. Následují momentky z předávání cen vítězům.

Osoby na první fotografii :

zleva v popředí můžete vidět:
Josef Brabenec - starosta obce Ořechov; Mgr. Petr Křivánek - ředitel ZUŠ Ořechov;
 
zleva v pozadí můžete vidět:
Yveta Puškášová - krajská metodička horních smyčců; Pavel Rosendorf, dipl.spec. - ZUŠ Ořechov - tajemník poroty, Mgr. Pavel Kyncl - Konzervatoř Brno - předseda poroty, MgA. Richard Kružík - Konzervatoř Brno - člen poroty, MgA. Jiří Pospíchal - Konzervatoř Brno - člen poroty, zcela v pravo: Bohumír Strnad - Filharmonie Brno - člen poroty, MgA. Leoš Černý - Filharmonie Brno - člen poroty;