Hudební

Hudební obor - pro žáky od 5 let určena Přípravná hudební výchova, pro žáky od 7 let věku v  I.  a  II.  stupni základního studia nabízíme studijní zaměření:  hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, pozoun, tenor - baryton, tubu, klavír, varhany, kytaru, elektrickou kytaru, akordeon, bicí nástroje a sólový zpěv.

Učební osnovy vyučovacích předmětů a učební plán viz. Školní vzdělávací program (O studiu)

Kolektivní a skupinová výuka - dechový orchestr, orchestr žáků a učitelů, pěvecký komorní soubor,  soubory smyčcový, jazzový, soubory komorní hry, základy improvizace, hra podle akordových značek.

Délka studia

  • Přípravná hudební výchova pro žáky od 5 do 7 let
  • I. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 14 let
  • II. základního stupeň studia pro žáky od 14 do 18 let
  • Studium pro dospělé od 18 let věku

Studium pro dospělé (zde není dotace z MŠMT, úplata za vzdělávání musí pokrýt veškeré výdaje s ním spojené). Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob i forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje jej učitel na základě vzdělávacích potřeb žáků a studentů, schvaluje ředitel školy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.

Délka studia (věk žáka se určuje k 1.9. aktuálního kalendářního roku)

Příprava k přijímacím zkouškám - na střední, vyšší odborné a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

 

Učitelé Hudebního oboru:

  • klávesové nástroje, akordeon
Barbora Křemenáková - klavír
Bc. Inha Rudnichenko - klavír, komorní hra - korepetice, klavírní seminář, orchestr učitelů a žáků
MgA. Jana Švarcová - klavír, hudební nauka
Mgr. Pavla Švestková - klavír, varhany
MgA. Václav Zeman DiS. - klavír
MgA. Hana Kalendová - akordeon, přípravná hudební výchova, hudební nauka
 
  • dechové nástroje
MgA. Josef Cecava - dechové nástroje žesťové, zobcová flétna, žesťový soubor
Mgr. Petr Křivánek - dechové nástroje žesťové
MgA. František Kříž - dechové nástroje žesťové, žesťový soubor,  dechový orchestr
Pavel Rosendorf dipl. spec. - dechové nástroje dřevěné - klarinet, klarinetové kvarteto Clarteto, saxofon, saxofonové kvarteto
Klára Zavadilová - příčná flétna, zobcová flétna, flétnové soubory
 
  • strunné nástroje 
Milan Kašuba - kytara, jazzová improvizace, jazzový soubor
Pavel Rosendorf dipl. spec. - kytara, elektrická kytara
Mgr. Rostislav Vintr - kytara, kytarový soubor 
Marie Voldánová - kytara, kytarový soubor
 
 
  • smyčcové nástroje
BcA.Valérie Chomaničová DiS. - housle, viola
BcA. Eva Škodová DiS. - housle, smyčcový soubor
Mgr. Terezie Horká Fadrná - violoncello, kontrabas

 

  • pěvecká třída
 Mgr. Kateřina Čechovská - sólový zpěv, komorní pěvecký soubor MOre
 
  • bicí nástroje
Jaromír Šula
 

Hudební soubory školy:

Bc. Inha Rudnichenko - orchestr žáků a učitelů 
Milan Kašuba - jazzová kytara, jazzový soubor
MgA. František Kříž - školní dechový orchestr Taškaříci, žesťový soubor
MgA. Josef Cecava - Ořechovské žesťové trio
BcA. Eva Škodová DiS. - smyčcový soubor
Pavel Rosendorf dipl. spec. - saxofonové kvarteto a klarinetové  kvarteto  - Clarteto

Klára Zavadilová - flétnové soubory Monoceros, Sagittarius

Mgr. Rostislav Vintr - kytarový soubor I.
Marie Voldánová - kytarový soubor II.