Hudební

Hudební obor - pro žáky od 5 let i pro dospělé hra na housle, violoncello, kontrabas, zobcová flétna, flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, pozoun, tenor, tuba, klavír, kytara, elektrická kytara, akordeon, bicí nástroje, sólový zpěv.

Hra v souborech - smyčcový, jazzový, dechový, soubory komorní hry, základy improvizace, hra podle akordových značek.

Přípravná hudební výchova - pro žáky od 5 let.

Příprava k přijímacím zkouškám - na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Délka studia
  • I. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 14 let
  • II. základního stupeň studia pro žáky od 14 do 18 let
  • Studium pro dospělé od 18 let věku

 

Učitelé Hudebního oboru:

  • oddělení klávesových nástrojů, akordeon
Barbora Křemenáková - klavír, klavírní korepetice
Mgr. Pavla Švestková - klavír, klavírní korepetice
MgA. Jana Máslová - klavír, klavírní korepetice, klavírní seminář, hudební nauka
MgA. Hana Kalendová - akordeon, hudební nauka
MgA. Tereza Plešáková DiS. - klavír, klavírní korepetice

 

  • oddělení dechových nástrojů
Mgr. Petr Křivánek - dechové nástroje žesťové
Klára Zavadilová - příčná flétna, zobcová flétna
Pavel Rosendorf dipl. spec. - dechové nástroje dřevěné - klarinet, klarinetové kvarteto Clarteto, saxofon, saxofonové kvarteto
Jaroslav Hadrava - dechové nástroje dřevěné - klarinet, saxofon, zobcová flétna, pozoun, tenor, baryton
MgA. František Kříž - dechové nástroje žesťové, dechový orchestr
  • oddělení strunných nástrojů  
Milan Kašuba - kytara, jazzová improvizace, jazzový soubor
Pavel Rosendorf dipl. spec. - kytara, elektrická kytara
Marie Voldánová - kytara, kytarový soubor
Michaela Marvanová - kytara, kytarový soubor 
 
  • oddělení smyčcových nástrojů
Eva Škodová DiS. - housle, smyčcový soubor
Valérie Chomaničová DiS. - housle
Mgr. Terezie Horká Fadrná - violoncello

 

  • oddělení pěvecké
 Veronika Jurníčková DiS. - sólový zpěv, komorní pěvecký soubor MOre
 
  • oddělení bicích nástrojů
Jaromír Šula

 

Hudební soubory školy:

Klára Zavadilová - flétnový soubor Monoceros
Eva Škodová - smyčcový soubor VIA
MgA. František Kříž - školní dechový orchestr Taškaříci, žesťový soubor
Pavel Rosendorf dipl. spec. - saxofonovéa klarinetové  kvarteto
Pavel Rosendorf dipl. spec. - klarinetové kvarteto Clarteto
Milan Kašuba - jazzová kytara, jazzový soubor
Michaela Marvanová  - kytarový soubor I.
Marie Voldánová - kytarový soubor II.