Děkujeme, chválíme

logo_-_klavesy_a_noty.jpg
Všem laskavým a štědrým rodičům a přispěvatelům děkujeme za přízeň a finanční podporu. Vážíme si vaší náklonosti.
dary 2015 ... 31.220,-Kč;   27.100,-Kč (peněžní), 4.120,-Kč (nepeněžní)
Ghazalová, Polášková, Bendová, Nováčkovi, Sokolovská, MgA. Kalendová.

Děkujeme všem rodičům a přispěvatelům, kteří finančně i jinak podporují naši činnost. Vaší přízně si velice vážíme.
dary 2014 ... 17.618,-Kč;   14.618,-Kč (peněžní), 3.000,-Kč (nepeněžní)

Pšeničková, Minaříková, Kafrda, Párová, Floriánová, Obdržálková, Podracká, Jedličková, rodiče žáků z třídy p.uč. J.Šmídové, Pauková, Saletová, Klanica, Ing. Polášková, Machová, Palacka, Cvek, Vitka, Chvalkovská, Houzarová, Sychra, Snášel, Chybíková, Varechová, Holíková, Han, Trenzová, rodiče žáků z třídy p.uč. M.Voldánové, Hroudný.


Jsme rádi, že nám zachováváte přízeň i v roce 2013 a děkujeme za finanční podporu.
dary 2013 ... 33.940,-Kč;   23.650,-Kč (peněžní), 10.290,-Kč (nepeněžní)

Pšeničková, Digamma VERE s.r.o., Kocábová, rodiče žáků z třídy p.uč. MgA. J.Šmídové, rodiče žáků z třídy p.uč. B.Křemenákové a A.Grecové, Drápková, Salneková, Konečný, Weisová, Masnicová, Kafrda, Maršálková, Brabec, Adamus, Nováčkovi, Snášel, Škondrová, Vondrová, TOPVET-Dr. Pantůček, Sokolovská, Kvardová, Mgr. Křivánek, Ing. Polášková, Pětivlasová, Slaný, Pšenička, Bubník, Vizág, Sobotka, Klanica, Šebesta, Městský úřad Modřice, Ing. Černý, Mgr. Zapadlová, Kučera, Thielovi, Zezula, JUDr. Hrouzek, Sychrová, Cvekovi, Holíková, Kissová, Drnovský, Eichnerová, Ing. Polášková, Jankovič, Tomkovičová, Floriánová, Obdržálková, Saletová, Loutocká, Dudík, Vališ.


Děkujeme rodičům a příznivcům, kteří nám v roce 2012 poskytli příspěvek a byli nám nakloněni.
dary 2012 ... 12.050,-Kč

Škrondová, Trenz, Maršálková, Butlerová, Kasparová, Mgr. Křivánek, Dudík, Vondrová, Eliášová, Pšenička, Holíková, Houzarová, Pospíšilová, Šteflová, Nesvadbová, Sychra, Hanová, Nováčkovi, Chvalkovská, Tomášek, Škorpík, Hanák, Moras, Raška, Beránek, Kšica, Sila, Ryšavý, Sobotka, Pavlíček, Butler, Šebestová, Bubník, Prudíková, Snášel, Skřička, Maršálková, Adamus, Buchníček, Cimrman, Konečný, Beránek, Houzarová, Bendová, Bulová, Šťastná, Bauerová, Polášková, Komoň, Hroudný, Müllerová, Dufková, Fryč, Párová, Eichnerová, Drahonská, Benda, Slovák, Hochmanová, Havránková, Bendová, Floriánová, Thielovi, Lenardo, Klanice, Kissová, Sokolovská, Woodová, Foltýnová, Machová, Kvardová, Sychrová, Matušková, Zahradnické centrum Brabec s.r.o., Městský úřad Modřice;


Velice děkujeme rodičům a příznivcům našeho sdružení, kteří nám v roce 2011 poskytli věcný nebo finanční dar.
dary 2011 ... 3.000,-Kč

JUDr. Haraštová, Franta, MVDr. Pantůček, Strmisková, Odehnalová, Homolková, Knappová, Smotrila, Veselá, Dřínková, Vaňáčková, Cveková, Harkášová, Ghazalová, Zahradnické centrum Brabec s.r.o., Kocábová, Pšeničková.