Brněnské kolo 2013

Soutěžní přehlídka uměleckých aktivit dětí a mládeže do 21 let se uskutečnila v Sálu Břetislava Bakaly ve dnech 25. a 26. 2. 2013.
Slavnostní vyhlášení výsledků všech soutěží Brněnského kola proběhla v pátek 8. března 2013 od 11 hodin ve Freskovém sále Staré radnice, Radnická 8, Brno. Přehlídky se zúčastnilo 89 soutěžících jednotlivců a skupin. Převážná většina soutěžících pocházela z gymnázií a středních škol. Letošní ročník soutěže příjemně překvapil jak počtem účinkujících, tak počtem diváků, kterých prošlo během dvou dnů okolo pěti set. Také překvapil zájem mimobrněnských účastníků, kteří se sjeli letos například i z Vítkova, Velkých Bílovic či Mladé Boleslavi.
Blahopřejeme vítězům jednotlivých kategorií, s nimiž se letos ještě setkáme a to v rámci programu Brněnských Vánoc 2013 na pódiu na náměstí Svobody.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
Instrumentální soubory
1. místo – Klarinetové kvarteto ZUŠ Ořechov
1. místo – Barokní trio – ZŠ Brno, Jana Babáka
2. místo – Instumentální trio Gymnázia Tišnov
2. místo – Julie Přikrylová a Tereza Kadlecová – Gymnázium Vídeňská