Akademie ke Dni matek - SRPŠ kroužek Veselé pískání

V rámci Akademie ke Dni matek, kterou dne 16.5.2016 pořádala ZŠ Želešice vystoupily i děti, které navštěvují kroužek Veselé pískání (starší žáčci) pod pedagogickým vedením MgA. Hany Kalendové, organizovaný naším spolupracujícím spolkem SRPŠ při ZUŠ Ořechov.

Fotografie nám laskavě poskytl p. M. Špirit. Děkujeme.