Absolventské vystoupení Petra Vaňáčka - žáka LDO

V roce 2006 se do osnov ZUŠ Ořechov - Modřice opět vrátil Literárně dramatický obor (LDO). V průběhu uplynulých osmi let se konala dvě absolventská vystoupení, kdy to druhé jsme měli možnost vidět ve středu 11. června 2014 v koncertním sále školy v Modřicích a jak slibovala pozvánka, vystoupení to bylo opravdu „jedinečné“.

Absolvent LDO Petr Vaňáček předvedl svůj talent a mistrovství, kterého dosáhl během šestiletého studia I. cyklu pod pedagogickým vedením paní učitelky Olgy Markové.

Celým svátečním podvečerem diváky provedla právě paní učitelka Marková. Svého úspěšného žáka představila a zmínila jeho nedávný úspěch, kdy v Krajském kole soutěžní přehlídky Dramatického oboru - Slovesný projev přednesový zaujal porotu natolik, že postoupil do Ústřední kola konaného v ZUŠ Uherské Hradiště. V celostátní konkurenci pak získal zasloužené Pegasovo čestné uznání.

Během svého absolventského vystoupení předvedl Petr Vaňáček nejen svůj soutěžní sólový výstup „Zločin v šatníku“, ale i hlavní roli „pasáčka vepřů“ v pohádce „Jak princezna hádala až prohádala“, kterou nastudoval se žákyněmi 5.ročníku LDO - A. Harsányiovou, T. Petlákovou, K. Šulovou a A. Woodovou. Hrou na akordeon celou scénu podbarvila paní učitelka MgA. Hana Kalendová.

Během programu vystoupili také žáci 1., 2. a 3. ročníku LDO, kteří předvedli pohádku „O Smolíčkovi“ a dále pan učitel Pavel Rosendorf dipl.spec. s elektrickou kytarou doprovodil svou žačku klarinetistku E. Maršálkovou.

Závěrem absolventovi poděkoval a popřál další úspěchy ředitel školy Mgr. Petr Křivánek a současně mu předal „Pochvalu ředitele školy“, která je udělována za vynikající studijní výsledky a příkladnou reprezentaci školy.

Celý podvečer proběhl v příjemné a uvolněné atmosféře, jak dokládají následující fotografie.