Úvod

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ pořádané MŠMT ve školním roce 2016/2017

24. ledna 2017, od 16.00 hodin, koncertní sál školy Modřice Benešova 271
Zúčastní se žáci Hudebního oboru - Hra na klavír
klavir.jpg

 

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ pořádané MŠMT ve školním roce 2016/2017

25. ledna 2017, od 15.00 hodin, koncertní sál školy Modřice Benešova 271
Zúčastní se žáci Hudebního oboru - Hra na smyčcové nástroje a Hra na kytaru (včetně Komorní hry)
housle.jpg